Nejlepšími IT zaměstnavateli jsou Microsoft a Cisco

Hewitt Associates v dubnu vyhlásila výsledky 7. ročníku studie Best Employers pro Českou republiku. Nejlepšími zaměstnavateli z oboru informačních technologií se staly firmy Cisco a Microsoft. Kdo další uspěl?Počet motivovaných lidí ve firmách je v průměru 52 procent.V celkovém pořadí skončily obě společnosti na druhém místě, Cisco v kategorii malých a středních firem a Microsoft v kategorii velkých společností. Mezi 15 nejlepších zaměstnavatelů se z technologických oborů dostaly rovněž firmy Et netera, Aquasoft, 3M nebo 2N Telekomunikace.

Hewitt Associates nehodnotí zaměstnavatele podle subjektivního názoru vedení, značky, oboru či velikosti, ale podle úrovně motivace a názorové shody manažerů a zaměstnanců samotných firem. „S krizí narostlo procento motivovaných zaměstnanců v českých firmách. Letošní studie nám loňské trendy zcela potvrdila, přestože 70 procent zúčastněných firem se přihlásilo poprvé. Počet motivovaných lidí ve firmách je v průměru 52 procent,“ komentovala letošní výsledky Ludmila Novotná, projektová manažerka studie v ČR.

Podle Hewitt Associates mají nejlepší zaměstnavatelé o 25 procent více motivovaných zaměstnanců v porovnání s ostatními společnostmi na trhu.  Okolo 75 procent jejich lidí firmu chválí navenek, jsou proaktivní a přicházejí s novými nápady. Tento typ chování s sebou samozřejmě přináší i lepší obchodní výsledky. Nejlepší zaměstnavatelé vykazují oproti průměru o 24 procent vyšší návratnost pro akcionáře a mají vyšší tržby na zaměstnance než zaměstnavatelé průměrní.

Lépe vycházejí také personální ukazatele, například nejlepší zaměstnavatelé mají průměrnou absenci z důvodu nemoci na zaměstnance 6 dní, přičemž ostatní společnosti se trápí téměř dvojnásobnou absencí okolo 10 dní. Nejlepších patnáct firem nejvíce odlišuje to, že jejich zaměstnanci mnohem lépe hodnotí své vrcholové manažery, zejména jejich přístup k lidem, schopnost efektivně řídit firmu a otevřeně komunikovat.

Kritéria žebříčku

Žebříček Nejlepších zaměstnavatelů vychází ze dvou základních faktorů – míry motivovanosti a míry souladu. Míra motivovanosti je získána z průzkumu mezi zaměstnanci a určuje procento zaměstnanců, kteří mohou být považováni za motivované. Míra souladu popisuje vztah mezi potřebami zaměstnanců, pohledem vedení společnosti a politikami a nástroji, které společnost využívá v personální práci. Výpočtem těchto dvou charakteristik a jejich váženým průměrem každá společnost získá bodové ohodnocení, které určuje pořadí společností v žebříčku.

Účast ve studii je dobrovolná a zdarma. Mohou se do ní přihlásit společnosti, které mají alespoň 50 stálých zaměstnanců a které na českém trhu působí alespoň dva roky. Přímo bylo osloveno více než 600 nejvýznamnějších firem působících v České republice. Více informací o studii získáte na stránkách studie Best Employers.Komentáře