Mediaresearch: Proč uživatelé (ne)používají sociální sítě

Agentura Mediaresearch provedla trhu studii, ve které se zaměřila na postoje českých uživatelů internetu k sociálním mediím. Seznamte se s výsledky a zjistěte, co vede návštěvníky k trávení času na sociálních sítí a komunitních webech.Průzkumu se zúčastnilo 524 respondentů starších 15 letNávštěvnost komunitních serverů roste stejně jako počet registrovaných uživatelů. Počet internetových uživatelů, kteří mají vytvořen profil na komunitním webu, vzrostl za minulý rok o více než desetinu na 78 %, a to především ve věkových kategoriích nad 25 let. Lidé mezi 15-24 lety mají v 90 % svůj profil již vytvořen a dá se proto očekávat, že další nárůst v této kategorie bude již minimální.

Stále však existuje skupina lidí, která nechce mít veřejný profil na internetu nebo se dlouho zdráhá si jej vytvořit. Jedná se především o internetové uživatele, jimž je nepříjemné, když se někdo může jednoduše dostat k jejich soukromým informacím.

Druhým hlavním důvodem je názor, že komunitní weby jsou pouhou módou, které se nechtějí podřídit lidé, jež odmítají jít s davem. Argumentem proti tedy není nedostatek času, ale obava ze ztráty soukromí, obtěžování reklamou a nechuť následovat masu. Přesto však podíl lidí, kteří nechtějí mít svůj profil na internetu, nebo je to nezajímá, výrazně poklesl.

Proč lidé využívají komunitní weby

Zdroj: NetPanel MEDIARESEARCH, červen 2010, N = 518, 15+

Komunikace s přáteli a získávání informací

Lidé nejčastěji navštěvují komunitní weby, aby si prohlédli novinky a mohli komunikovat s ostatními členy sítě (pětina lidí s profilem denně). Hned na třetím místě je sledování videí v rámci těchto webů. To koresponduje i s nejdůležitějšími důvody, proč vyzkoušet nový komunitní web. Respondenti nejčastěji uvádí, že by je ke změně přimělo udržování vztahů s kamarády (90 % určitě + spíše ano) a zábava (85 % určitě + spíše ano). Mezi silné motivy, proč si profil na komunitních webech vytvořit, naopak, možná překvapivě, nepatří navazování nových vztahů.

Podobně jako seznamování, však většinu členů komunit příliš neláká surfování po profilech neznámých lidí – téměř dvě pětiny lidí s profilem to nedělají nikdy. Ochota seznamovat se s novými lidmi virtuálně tedy spíše klesá. Alena Ivánková, Research Project Manager, dodává: „Možnou příčinou je relativní jednoduchost vyhledávání přátel z reálného života, jejichž základna v komunitních sítích roste. To koresponduje také se strukturou kontaktů. Lidé se na internetu baví hlavně s lidmi, které znají.“

Odkud a jak často

Nejčastěji lidé navštěvují stránky komunitních serverů z domova. Poměrně značná část lidí tak činí i několikrát denně (třetina vzorku). Přibližně desetina lidí chodí alespoň jednou denně na komunitní weby v práci. Zhruba 8 % respondentů využívá k návštěvám komunitních sítí alespoň jednou týdně mobilní telefon.

Jak často a odkud navštěvují komunitní weby

Zdroj: NetPanel MEDIARESEARCH, červen 2010, N = 518, 15+Komentáře