Mediaresearch: Online nakupuje 48 % českých uživatelů internetu

Analytická společnost Mediaresearch provedla v únoru a březnu 2010 další strukturální exkluzivní kontinuální výzkum českých uživatelů internetu pro Sdružení pro internetovou reklamu. Výsledky obashují i zajímavé údaje o zabezpečení PC.Pro dvě pětiny internetových uživatelů jsou komunitní sítě již v podstatě běžnou součástí internetového brouzdáníŠesté fáze SEKV se zúčastnilo 2 139 respondentů starších 10 let a výsledky potvrzují hlavní trendy v chování internetových uživatelů. Mezi jejich pravidelnými aktivitami na internetu nadále významně roste obliba multimediálních činností na síti.

Již třetina internetových uživatelů z ČR uvedla, že sleduje online televizi a 31 % poslouchá internetová rádia. Stále více populární je také sdílení fotografií a videí, které na internet umísťují více než dvě pětiny internetových uživatelů (42 %). K nově dotazovanému sledování videí či ukázek na internetu (např. YouTube, Stream, iDnes, archivy TV stanic, apod.) se navíc kladně vyjádřilo 44 % internetových uživatelů.

Významně roste aktivní účast v komunitních sítích. Pro dvě pětiny internetových uživatelů jsou komunitní sítě již v podstatě běžnou součástí internetového brouzdání.

Nezastavil se ani nárůst podílu uživatelů, kteří přes internet nakupují. Množství lidí, kteří uvedli, že pravidelně využívají výhod online nakupování, dosahuje téměř poloviny všech českých internetových uživatelů (48 %). Obliba online nákupů roste aktuálně především u starších uživatelů ve věku 55 a více let.

Trendy v aktivitách českých uživatelů na internetu

Zdroj: SEKV – SPIR/MEDIARESEARCH, květen 2008, říjen 2008, únor 2009, květen 2009, říjen 2009, únor 2010
* Účast v komunitních sítích dotazována od května 2009; Sledování videí či ukázek na internetu od února 2010

Příležitost k prodeji softwaru?

V posledních dvou fázích výzkumu slabě klesá zastoupení uživatelů, kteří se sami starají o bezpečnost PC (26 %). Klesající trend vykazuje rovněž procento uživatelů, kteří mají pod kontrolou chod PC (24 %). Na druhou stranu však nadále roste procento uživatelů soukromých počítačů s nainstalovaným antispyware softwarem, který je aktualizován téměř denně (40 %). Zároveň klesá podíl uživatelů, kteří nevědí, o co jde (9 %), nebo žádný antispyware nainstalovaný nemají (2 %).

Trendy zabezpečení soukromého PC

Zdroj: SEKV – SPIR/MEDIARESEARCH, květen 2008, říjen 2008, únor 2009, květen 2009, říjen 2009, únor 2010
* V říjnu 2009 byla pozměněna formulace dotazované otázkyKomentáře