Konkurence: Top 3 poskytovatelé VOIP roku 2010 v ČR

Agentura Digimark zveřejnila základní výsledky studie Telekomunikace a VoIP v českých firmách. Které firmy na českém trhu vnímají zákazníci jako nejlepší poskytovatele VoIP?Sběr dat se uskutečnil v prosinci 2010, výzkumu se zúčastnilo 2250 respondentů z České republiky. Na první pozici se v rámci studie „Telekomunikace a VoIP v českých firmách“ umístila služba Vox.802 společnosti RIO Media, u které 54 % dotazovaných firem uvedlo úplnou spokojenost.

Na druhém místě skončila služba společnosti ha-vel internet. S její službou ha-loo je zcela spokojeno 42 % respondentů. Třetí místo v průzkumu obsadila služba Skype, se kterou je zcela spokojeno 40 % respondentů z řad firem.

Graf 1: Spokojenost s VoIP - celkový přehled

Graf 1: Spokojenost s VoIP - celkový přehled

Zdroj: Digimark

Pokud bychom však sečetli podíly respondentů, kteří uvedli, že jsou zcela či částečně spokojeni se službami VoIP, jsou na tom první tři společnosti stejně. Ve srovnání s rokem 2009 vykázal Skype jako jediný meziroční nárůst podílu zcela spokojených respondentů.

Graf 2: "Zcela spokojení" s VoIP - trend Graf 2: "Zcela spokojení" s VoIP - trend

Zdroj: Digimark

Společnost RIO Media má 120 tisíc aktivních zákazníků především ve středních a severních Čechách a na severní a střední Moravě, přičemž služby jsou dostupné pro 350 tisíc domácností.

Zdroj: Digimark, RIO MediaKomentáře