Konkurence: T-Systems spolupracuje s ČVUT

Systémový integrátor T-Systems Czech Republic uzavřel smlouvu o spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze (ČVUT). Jaké jsou hlavní cíle dohody?T-Systems spolupracuje s Elektrotechnickou fakultou na vzdělávání nových studentů.Spolupráce byla zahájena s Fakultou elektrotechnickou (FEL) a je zaměřena především na realizaci projektů v oblasti ICT. Součástí spolupráce je výměna zkušeností a využití výsledků z fakultních studií a projektů, které tak mohou být uplatněny v praxi, a také spolupráce při zadání a vyhodnocení bakalářských, diplomových, disertačních a závěrečných prací pro studenty. T-Systems navíc umožňuje studentům stáže uvnitř firmy a částečné nebo plné pracovní úvazky.

„Spolupráce s vysokými školami, především technického zaměření, pro nás představuje významný oboustranný přínos pro další rozvoj oboru ICT a techniky obecně,“ uvedl v tiskovém oznámení o zahájení spolupráce Anton Zima, který je ve společnosti T-Systems Czech Republic odpovědný za korporátní marketing a komunikaci. „Naše strategie je zaměřena na podporu vzdělávání, společných technických a technologických projektů pro vědecké i komerční účely,“ doplnil dále Radoslav Číra z Oddělení strategie a Business Development.

Neschopnost navázat užší vazby mezi vědeckým a komerčním sektorem dlouhodobě tíží soukromé společnosti, ale i samotné univerzity. Podobné aktivity jsou přitom výhodné pro obě strany. Studenti mají možnost zúročit své teoretické zkušenosti a získávat důležité informace pro budoucí praxi, firmy zase získávají připravené absolventy s úzkým vztahem na daného zaměstnavatele. Jak dokazuje příklad T-Systems, někdy stačí jen výzva ke spolupráci a podaná ruka.Komentáře