Konkurence: IBM vyvíjí platformu pro Mitas

IBM a výrobce pneumatik Mitas oznámili podepsání dohody o vývoji podnikové integrační platformy založené na principech servisně orientované architektury (SOA).

Konkurence: IBM vyvíjí platformu pro MitasNová integrační platforma dodaná IBM umožní propojení systému SAP ERP 6.0 a dalších podnikových aplikací. Smlouva byla podepsána v září 2008 a navazuje na spolupráci ze začátku roku, kdy IBM spolu se svým subdodavatelem, společností Inter-Informatics, nasadily do Mitasu novou elektronickou informační aplikaci Tyres Information System (TIS). První fáze vývoje integrační platformy byla předána v listopadu 2008. Připojování dalších aplikací bude pokračovat v roce 2009.Komentáře