Kam tekly reklamní investice v roce 2012?

Společnost Admosphere poskytla srovnání souhrnné ceníkové hodnoty publikovaných reklamních sdělení ve všech mediatypech v letech 2011 a 2012. Jak letos rozložit investice?

Kam tekly reklamní investice v roce 2012?Nejprogresivnějším mediatypem je podle Admosphere i v roce 2012 internet, ceníková hodnota využité display reklamy vzrostla oproti předchozímu roku téměř o třetinu na 5,4 miliardy korun.

O 3 % vzrostla i souhrnná ceníková hodnota reklamy v televizi, do které plyne celkově stále nejvíce prostředků. Celkově zadavatelé v uplynulém roce využili televizní komerci v ceníkové hodnotě 30 miliard korun.

Zájem o ostatní mediatypy mezi roky 2011 a 2012 podle monitoringu Admosphere klesal. Největší pokles měření zaznamenalo u  rozhlasu, kde se ceníková hodnota odvysílaných reklamních sdělení meziročně snížila o 12 %. Jde však pouze o celostátní rozhlasové kampaně, regionální zařadí Admosphere do monitoringu letos.

O desetinu na 17,6 miliard korun poklesla ceníková hodnota reklamního prostoru v tisku. Nejméně klesaly investice do out-of-home medií (-1 %). Celkově v roce 2012 vystavili zadavatelé v outdooru, indooru, instore, OOH TV a v kině reklamu v hodnotě 4 miliardy Kč.

Celkově trh s reklamou v uplynulém roce stagnoval. V meziročním srovnání došlo k nárůstu o čtvrt procenta.

Admosphere upozorňuje, že ceníková hodnota reklamního prostoru nemusí odpovídat skutečným investicím zadavatelů do reklamy. Reálná suma bude nižší.


 Srovnání ceníkové hodnoty reklamního prostoru v letech 2011 a 2012

Mediatyp

2011

2012

Nárůst / Pokles

TV

29 162 933 000 Kč

30 126 262 000 Kč

3 %

Tisk

19 507 934 000 Kč

17 604 300 000 Kč

-10 %

Internet*

4 168 781 000 Kč

5 436 436 000 Kč

30 %

OOH

4 107 591 000 Kč

4 056 608 000 Kč

-1 %

Rádio**

1 122 994 000 Kč

989 663 000 Kč

-12 %

Zdroj: Admosphere (monitoring internetu zdroj: SPIR-Mediaresearch, ceny TV dle sledovanosti zdroj: ATO-Mediaresearch) bez vlastní inzerce.

*Internet zahrnuje pouze display reklamu v rozsahu projektu AdMonitoring. Údaj zahrnující další formy on-line reklamy bude znám v průběhu února po skončení každoročního výzkumu SPIRu zaměřeného na odhad inzertního výkonu internetu.

**Rádio nezahrnuje regionální kampaně

 
Úvodní foto: © varijanta - Fotolia.com

Komentáře