Inzerujete na internetu efektivně?

Podle statistik společnosti Gemius jsou tradiční online reklamní formáty v regionu střední a východní Evropy nejpoužívanější. Na kolik jsou však efektivní?

Inzerujete na internetu efektivně?
Inzerujete na internetu efektivně?Přestože jsou preference v oblasti digitální reklamy na analyzovaných trzích odlišné, lze z výsledků zprávy gemiusAdMonitor vysledovat některé obecné trendy, které platí ve všech zúčastněných státech - Bulharsku, České republice, Maďarsku, Polsku, Slovensku a Rumunsku.

Zatímco v první polovině roku 2011 mělo nejvyšší průměrné CTR (click through rate - míra prokliku) Slovensko, nyní je to Polsko. Míra prokliku zde dosáhla téměř 0,6%, což znamená nárůst o 10 procentních bodů.

Výrazný nárůst průměrného CTR (11 procentních bodů) byl zaznamenán také v Maďarsku, které má třetí nejvyšší míru prokliku. Na posledních pozicích mezi měřenými státy se nachází Česká republika a Rumunsko, ve kterém je CTR téměř třikrát nižší v Polsku.

Není formát jako formát

Ačkoliv jsou klasické bannery stále nejpoužívanějšími reklamními formáty na všech analyzovaných trzích, generují menší počet kliknutí. Již z předchozí zprávy gemiusAdMonitor bylo zřejmé, že vysoká míra prokliku nemá vliv na četnost použití daného formátu.

Podíl tradičních reklamních formátů přesahuje 85 % ve všech kampaních měřených společností Gemius. Nejvyšší míry CTR dosáhl na všech analyzovaných trzích kromě České republiky formát pre-roll (tento reklamní formát nebyl na českém trhu měřen zvlášť). Vysoké CTR je logickým důsledkem, jelikož se banner načte jako první a na několik vteřin blokuje zobrazení samotného webu.

Nejčastěji využívaným formátem bannerů v ČR je big square 300x300 px (53 %), za ním pak následují leaderboard 970x210 px (39,3 %) a half page 300x600 px (37,7 %). Co do efektivity – průměrného CTR vede v ČR half page (0,31 %), za ním pak leaderboard (0,23 %) a rozměr 480x300 px (0,19 %).

Na Slovensku je nejpopulárnějším formátem big square (53,3 %). S výrazným odstupem se za ním umisťují formáty 320x320 px (17,3 %) a leaderboard 950x100 px (4,9 %). Z pohledu prokliku vede formát 320x320 px (1,07 %) a s odstupem pak rozměry 460x300 px (0,36 %) a 300x300 px (0,28 %).

Obecně mezi nejefektivnější reklamní formáty na zkoumaných trzích patří také video, wallpaper a toplayer. Více informací naleznete v grafech níže a v prezentaci „gemiusAdMonitor report H2 2011“.


Graf: Průměrné CTR podle jednotlivých států v CEE

Graf: Průměrné CTR podle jednotlivých států

Zdroj: gemiusDirectEffect/AdOcean 2011 H2. Analyzované bannery: klasické bannery + rich media (Toplayer, Preroll, Expand, atd.)
Galerie

Úvodní foto: © Beboy - Fotolia.com

Komentáře