IDC: Nejžhavější trendy na trhu IT služeb pro rok 2009

Analytická společnost IDC zveřejnila desatero klíčových trendů, které by v letošním roce měly formovat odvětví IT služeb. Pokud i vy hledáte svou příležitost ve službách, můžete se inspirovat.Hráči z trhu IT služeb se do toho letos pořádně opřou.1. Zpátky ke kořenům - Je nutné nalézt ideální rovnováhu mezi úsporou nákladů a správou a řízením společnosti (corporate governance). IDC očekává celkové zpomalení růstu IT služeb, což organizace donutí ke kladení většího důrazu na správu nákladů a menšího na obchodně transformační projekty.

2. Zpomalení ekonomického růstu podpoří poptávku po outsourcingových službách - IDC věří, že outsourcingové a spravované služby (managed services) budou odolnější vůči různým omezením ve výdajích na ICT, než služby a produkty v dalších oblastech ICT. Důvodem je, že jsou převážně dlouhodobějšího rázu a do velké míry jsou živeny touhou po úspoře nákladů.

3. Zmrtvýchvstání SaaS: Fénix se vrací - Konečně nastává čas pro plný nástup software jako služby (SaaS). Globální ekonomická recese vyústila v to, že organizace kladou větší důraz na správu nákladů, a ve změnu paradigmatu z CAPEX (Capital Expense, tedy kapitálové výdaje) na OPEX (Operating Expense, tedy operační výdaje). Tím vzniká příležitost pro oživení SaaS. Nadto je ještě třeba vzít v potaz, že koncept SaaS v poslední době propagují i velcí hráči, jako  Cisco, HP či IBM.

4. Hledáte platformu pro růst? Uvažujte o Platformě jako službě (PaaS) - PaaS je součástí zásadní změny na trhu aplikačních platforem. IDC toto spatřuje jako krok vůči větší industrializaci IT na předvídatelné, spolehlivé, profesionálně spravované a agilní informační zdroje, jež lze poskytovat cenově efektivnějším způsobem. A právě cenová efektivita bude hnacím motorem vyšší míry adopce PaaS během ekonomické recese.

5. Omlazování datového centra: Transformace kvůli přežití - IDC předpovídá, že spotřeba energie a prostorová omezení budou nadále pohánět investice do transformací datových center - ve středu pozornosti přitom bude virtualizace a konsolidace serverového parku.

6. Nová tvář modelu Global Delivery: RIM (Remote Infrastructure Management) - Vzdálená správa infrastruktury (RIM) je oblastí, v níž IDC spatřuje novou tvář modelu Global Delivery.

7. Inovované obchodní modely stanovování cen - IDC předpovídá významný posun ve způsobu jakým klienti strukturují smlouvy o dodávce služeb, ve snaze zajistit, aby platili jen za to, do doopravdy využijí a aby, pokud možno, byl dodavatel více zodpovědný za výsledky podnikání. Proto IDC očekává, že se inovace ve stanovování cen stanou klíčovým hybatelem v transformaci trhu se službami.

8. Dodavatelé snižováním cen vytvářejí zajímavé obchodní modely - Náklady na management a podporu IT infrastruktury a aplikací, jakožto na další potřebný personál, tvoří podstatnou část výdajů na IT. Dodavatelé tedy na trh začínají přinášet lukrativnější služby pro správu i další podpůrné služby spjaté s infrastrukturou.

9. "Válka o trh pro SMB"  pokračuje - IDC v rámci pokusu snížit náklady v současné ekonomice očekává výraznější adopci modelů Paas pro dodávání služeb  - to se týká především SMB. IDC věří, že dodavatelé schopní nabízet vzdálenou, hostovanou, automatickou dodávku služeb budou v tomto tržním segmentu upřednost'ňováni.

10. V bitvě v segmentu hostovaných a spravovaných služeb přituhuje - A to dramaticky. Všichni hráči se totiž snaží dostat o stupínek výše v pomyslném potravním řetězci a stát se poskytovateli hostovaných řešení. Činí tak především rozšiřováním spektra svých služeb a zahrnováním celé palety spravovaných služeb. To ovlivňuje společnosti jako Amazon, Google či ISV, které by se mohly kompletně transformovat a zcela tak změnit dynamiku odvětví.Komentáře