ICT Unie a MPO podpoří rozvoj ICT průmyslu

ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, bude spolupracovat s Ministerstvem průmyslu a obchodu pro podporu rozvoje sektoru ICT.ICT Unie a MPO podpoří rozvoj ICT průmysluZástupci MPO a ICT Unie podepsali na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě 2011 v Hradci Králové memorandum o spolupráci.

Spolu s dalšími oborovými sdruženími v oblasti IT a elektronických komunikací bude ICT Unie vytvářet platformu pro komunikaci s centrálními úřady veřejné správy a stane se poradním orgánem připraveným vysvětlovat klíčovou roli ICT průmyslu v ekonomice ČR. Stane se také jedním z konzultačních a připomínkových míst pro vládní dokumenty připravované MPO a jeho organizacemi.

ICT unie pro Digitální Česko

ICT Unie je jednou z klíčových organizací, se kterými diskutujeme přípravu vládních materiálů v oblasti elektronických komunikací. ICT Unie tak je významným partnerem například pro naplňování cílů dokumentu Digitální Česko, který se zabývá rozvojem elektronických komunikací a zejména rozvojem vysokorychlostního přístupu k internetu,“ uvedl v tiskovém oznámení ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

Je dobře, že si vládní reprezentace uvědomuje nenahraditelný přínos ICT průmyslu pro další úspěšné směřování naší země,“ uvedl Svatoslav Novák, prezident ICT Unie. „Vždyť firmy z oblasti IT a telekomunikací generují v ČR celkový roční obrat v řádu stovek miliard, zaměstnávají desítky tisíc lidí a miliardy korun ročně zaplatí za daně i zdravotní a sociální odvody. Ale možná ještě podstatnější jsou inovace, s nimiž ICT průmysl přichází, a jeho příspěvek k růstu konkurenceschopnosti ČR a vzniku opravdové informační společnosti.

V rámci této konference se uskutečnil ICT Summit s podtitulem „ICT – akcelerátor úspěchu ČR“, který uspořádala ICT Unie za účasti ministra Martina Kocourka, náměstka ministra financí Zdeňka Zajíčka a dalších.

Zdroj: ICT UnieKomentáře