HP: Ve firmách převládá reaktivní ochrana nad proaktivní

Podle ankety zpracované pro společnost Hewlett-Packard středně velké a velké firmy více investují do reaktivní ochrany. Co dle jejich manažerů zvyšuje náročnost správy zabezpečení podnikového IT?

HP: Ve firmách převládá reaktivní ochrana nad proaktivníAnketa: ve firmách převládá reaktivní ochrana nad proaktivníVe středně velkých a velkých firmách stále převládá reaktivní ochrana nad proaktivní ochranou vůči IT bezpečnostním rizikům. Vyplývá to alespoň z  ankety, kterou si nechala vypracovat společnost Hewlett-Packard a nyní zveřejnila její výsledky.

Anketu mezi zástupci vyššího a technického managementu velkých firem (s více než 1 000 zaměstnanci) a středně velkých firem (500 až 1 000 zaměstnanců) připravila agentura Coleman Parkes Research. Dotazovala se i v České republice.

Více než polovina respondentů přiznala, že investují více času a prostředků do reaktivních technik ochrany.

Podle výsledků ankety jen necelá polovina (45 %) oslovených velkých a středně velkých firem  zatím definovala strategii pro správu informačních rizik. Nadpoloviční většina (53 %) firem, jejichž manažeři byli oslovení, řeší správu informačních rizik pouze manuálně anebo jednotlivé hrozby nevyhodnocuje vůbec. „Takový postup samozřejmě brání možnosti proaktivního předcházení hrozbám,“ konstatuje společnost Hewlett-Packard ve zprávě pro média.

Obavy z mobilních zařízení

Oslovení manažeři definovali nejčastější faktory, které podle nich zvyšují náročnost správy zabezpečení podnikového IT prostředí. Téměř tři čtvrtiny respondentů (73 %) přiznaly potíže v centralizované správě IT zařízení, přičemž 51 % oslovených vyjádřilo své znepokojení nad tím, jak riziko ztráty dat nebo jejich odcizení zvyšuje rychlý nárůst používání mobilních zařízení.

Takřka dvě třetiny (66 %) respondentů zmínily problémy s ochranou a zpracováním velkých dat. Problematická je ale podle oslovených manažerů také správa identit. Největší problém v oblasti správy identit představuje pro 74 % procent respondentů ochrana dat a pro 69 % respondentů pak jejich odpovídající kontrola.

Nezajištěné tiskové úlohy

Podle ankety se v 68 % firem, jejichž manažeři byli dotazováni, nepoužívá žádné řešení pro zabezpečení tiskových úloh, aby se zabránilo nepovolaným osobám v možnosti proniknout k citlivým informacím a ty případně odcizit v podobě tištěných dokumentů.

Společně s příchodem velkého množství technologických inovací se neustále vyvíjejí i hrozby – jsou mnohem odolnější a méně předvídatelné. Aby se organizace mohly s těmito riziky vypořádat, musejí vytvořit proaktivní a dlouhodobě udržitelnou strategii pro správu informačních rizik,“ konstatuje společnost Hewlett-Packard v tiskové zprávě.

Anketa se konala v červnu 2012 telefonickou formou. Probíhala v Severní Americe (USA, Kanada) Evropě (Česká republika, Velká Británie, Francie, Německo, Rusko a Dánsko), na Středním východě (Spojené Arabské Emiráty). v Asii (Čína, Indie, Japonsko a Jižní Korea), Tichomoří (Austrálie) a Latinské Americe (Brazílie a Mexiko).

Zdroj: Hewllet-Packard
Úvodní foto: © Maxim_Kazmin - Fotolia.com

Komentáře