GTS Novera oznámila propad obratu, zisk rostl o 16 %

Telekomunikační operátor GTS Novera včera oznámil své auditované finanční výsledky za uplynulý rok. Tržby poklesly v roce 2009 o 7 % na 5,385 miliardy Kč, provozní zisk se ovšem přiblížil jedné miliardě. Co stojí za uvedenými výsledky?Tržby GTS Novera poklesly v roce 2009 o 7 % na 5,385 miliardy Kč.Hospodářské výsledky tuzemského operátora kopírují hospodaření mateřské skupiny GTS CE. Podle společnosti je ovlivnil výsledky zejména postupný přechod zákazníků od klasických hlasových služeb k datovým a managed řešením, kde operátor dosáhne vyšších marží.

Provozní zisk před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) tak i přes pokles obratu ve srovnání s rokem 2008 vzrostl o 16 % na téměř 914 milionů Kč. Peněžní tok (cash flow; EBITDA bez investičních nákladů CAPEX) ve výši 595 milionů Kč, pak znamenal 95% nárůst oproti předcházejícímu roku.

K výsledku podle společnosti přispěl také důraz na kontrolu nákladů a zlepšování výkonnosti.

Provozní zisk (EBITDA) celé skupiny GTS Central Europe (GTS CE) dosáhl růstu 11 %. Více informací o společnosti získáte na stránkách GTS Novera.

Zdroj: GTS NoveraKomentáře