Gartner: Zájem o zálohu a obnovu z cloudu poroste

Podle analytické společnosti Gartner používá zálohování/obnovu z cloudu neboli recovery as a service (RaaS) jedno procento středně velkých firem.

Gartner: Zájem o zálohu a obnovu z cloudu porosteRaaS v současnosti používá jedno procento středně velkých firem, ale jeho podíl silně porostePodle analytiků se RaaS nyní ujímá především ve středně velkých firmách s ročním obratem ve výši 150 milionu dolarů až miliardou dolarů.

Velké firmy s obratem vyšším jak miliardu dolarů mají již zpravidla zvedenou infrastrukturu a celé týmy zabývající se zálohami a je pro ně příliš složité přejít do cloudu.  Menší firmy naopak mají nastavenu formální strategii pro řešení výpadků.

Středně velké firmy, které již využívají RaaS se dělí na dvě skupiny. Jedna využívá virtualizační funkce a SAN replikaci na svých serverech pro vybrané aplikace. Zbytek implementoval využívání cloudu jako alternativu k tradičním způsobům obnovení dat při havárii.

Analytici do RaaS řadí správu replikovaných virtuálních strojů a přenos dat do cloudu poskytovatele. Do roku 2014 analytici očekávají, že zálohy do cloudu bude zálohovat 30 % středně velkých firem.

Přednosti zálohy jako služby

RaaS byl označoven jako cloudová „killer app“ pro obnovu při haváriích. Analytici sestavili čtyři klíčové body, které eliminuje oproti klasickému přístupu k zálohování.

Náklady na tradiční testování záloh a ověřování jejich funkčnosti tvoří výraznou část výdajů na zálohování pro případ katastrof a mohou často dosahovat až stovek tisíc dolarů. Právě nasazením RaaS může tyto výdaje výrazně snížit nebo eliminovat úplně.

Konzistence aktuálních dat s daty v době posledního testování má nežádoucí efekt na implementaci nových požadavků. Častější testování můžete výskyt tohoto problému eliminovat, ale neodstraní jej úplně. Vzhledem k tomu, že replikace virtuálních strojů umožnují změnu synchronizace mezi aktuálními daty a daty v záloze, bude správa jednodušší.

Mnoho webových aplikací a služeb je často závislých na jiných součástech a datech. Tyto závislosti je vždy nutné identifikovat. Replikací, zálohováním vybraných aplikací a nezávislostí virtuálních strojů tyto závislosti pomocí RaaS snížíte.

Nikdy není možné testovat veškeré zálohy a je nutné identifikovat klíčové části. Firmy tak často testují pouze zálohy kritických aplikací. Obecně bys měla být strategie nastavena tak, aby podnik minimalizoval dobu potřebnou pro obnovení při skutečné havárii.

Pokud organizace dosud RaaS nevyužívá, analytici doporučují s jeho nasazením začít u aplikací, které neběží na jejích serverech.

Zdroj: Gartner
Titulní foto: © Beboy - Fotolia.com
Úvodní foto: © Beboy - Fotolia.com

Komentáře