Gartner: Výdaje na IT služby ve světě a ČR rostly stejně

Celosvětové výdaje na IT dosáhly podle analytické společnosti Gartner v loňském roce 793 miliard dolarů, což představuje ve srovnání s rokem 2009 nárůst o 3,1 %. Jak se vyvíjel trh v České republice?Výdaje na IT služby dosáhly v loňském roce v ČR 1,8 milionu dolarůNení pochyb o tom, že globální ekonomická recese z předchozích let nadále ovlivňuje trh IT služeb, ale po propadu převyšujícím 5 % v roce 2009 trh doznal oživení. Akvizice ovlivnily v loňském roce více než 10 % všech příjmů, ale zároveň žádný z výrobců nemá vyšší podíl na trhu než 7,1 %.

Největší meziroční nárůst o 6,6 % zaznamenal segment softwarové podpory. Dařilo se také konzultacím, vývoji a integraci služeb, které skončily mírně nad očekáváním analytiků, zejména díky obnoveným investicím v druhé polovině loňského roku. Naopak hůře dopadla hardwarová podpora a process management, které klesly o 1 % pod očekáváním analytiků. Z pohledu vertikál zaznamenaly nejmenší nárůst služby ve státní správě a vzdělávání, kde dosáhl růst 1,6 % v důsledku škrtů vládních rozpočtů.

Na první příčce se umístilo IBM, kterému vzrostly příjmy o 2,6 %. Nejhůře z první pětky dopadlo HP jen s 0,3% meziročním růstem příjmů. Fujitsu se zvedly příjmy o 3,5 % a umístilo se třetí. Nejlépe z první pětky dopadl Accenture s 6,1% růstem příjmů. Na páté příčce se umístilo CSC, kterému vzrostly příjmy nepatrně o 0,6 %. Dařilo se ostatním výrobcům, kteří zaznamenali navýšení o 3,2 %.


Celosvětové výsledky trhu IT služeb (v milionech dolarů)

Výrobce

Příjmy
2009

Příjmy
2010

Podíl 2010
(v %)

2010/2009
Růst (v %)

IBM

55 000

56 424

7,1 %

2,6 %

HP

35 252

35 346

4,5 %

0,3 %

Fujitsu

23 304

24 117

3 %

3,5 %

Accenture

20 939

22 212

2,8 %

6,1 %

CSC

16 004

16 106

2 %

0,6 %

Ostatní

618 674

638 750

80,6 %

3,2 %

Celkem

769 173

792 955

100 %

3,1 %


Zdroj: Gartner


Česká republika

Výdaje na IT služby dosáhly v loňském roce v České republice 1,8 miliardy dolarů. Ve srovnání s rokem 2009 se jedná o nárůst ve výši 3,1 %. Jedničkou navzdory propadu o téměř 4 % zůstal Ericsson. Naopak nejlépe z první pětky se dařilo druhé Telefónice, jejíž příjmy meziročně vzrostly o téměř 17 %. Nedařilo se také třetímu IBM, jehož podíl oslabil na 7,2 %. V těsném závěsu jej následoval Accenture. Pátému HP příjmy také klesly, konkrétně o 2,1 %, zatímco ostatní výrobci zaznamenali navýšení o 4,3 %.


Výsledky trhu IT služeb v České republice (v milionech dolarů)

Výrobce

Příjmy
2009

Příjmy
2010

Podíl 2009
(v %)

Podíl 2010
(v %)

2010/2009
Růst (v %)

Ericsson

278

268

16,1 %

15,1 %

-3,4 %

Telefónica

167

195

9,7 %

10,9 %

16,8 %

IBM

132

129

7,7 %

7,2 %

-2,8 %

Accenture

126

128

7,3 %

7,2 %

1,8 %

HP

124

122

7,2 %

6,8 %

-2,1 %

Ostatní

898

937

52 %

52,8 %

4,3 %

Celkem

1 725

1 779

100 %

100 %

3,1 %


Zdroj: GartnerKomentáře