Gartner: Poptávka po cloudu poroste na úkor tradičních IT dodavatelů

Ekonomická fluktuace, obchodní nejistota a rostoucí konkurence v oblasti IT služeb se možná stane hnacím motorem poptávky firem po nízkonákladových IT službách, říkají analytici agentury Gartner. Jak může cloud computing ovlivnit váš byznys?Pokud scénář analytiků vyplní, můžeme očekávat nárůst dodávkových modelů, které půjdou s cenou o třetinu a více dolů„Při rozhodování o výběru služby bude hrát hlavní roli nadále cena. Ve vyspělých zemích bude pokračovat snižování výdajů, restrukturalizace a přesun k offshore outsourcingu, zatímco rozvojové trhy porostou. Tento trend snižování nákladů může v dlouhodobém výhledu značně ovlivnit trh IT služeb do roku 2013,“ řekl Claudio Da Rold, viceprezident analytické společnosti Gartner.

Analytici očekávají zvýšenou poptávku po dodávkách služeb založených na výsledku a platbě za použití (industrializace IT služeb). Nabídka infrastruktury veřejných služeb a cloudu ukazuje, že jsou poskytovatelé schopni nabídnout jednu službu pro všechny (one-to-many service) za třetinovou cenu díky industrializaci služeb, offshore outsourcingu, virtualizaci a automatizaci. Dále analytici očekávají, že z důvodu propagace „IT jako služba“ přejdou tradiční poskytovatelé do roku 2012 z důvodu tlaku zákazníků na PUPM cenové modely (Price Per User Per Month - tedy účtování ceny za uživatele a za měsíc).

Pokud se scénář analytiků vyplní, můžeme očekávat nárůst nabídky modelů, které půjdou s cenou o třetinu a více dolů. To by mohlo v následujících třech letech způsobit pokles nákladů na IT služby meziročně o 10 až 25 %. Průměrná tržní cena by se propadla o 5 až 10 % a tento jev by zasáhl 30 % trhu. V nejhorším případě by se pokles rovnal příjmům prvních dvou až čtyř poskytovatelů IT služeb.

Zdroj: GartnerKomentáře