Gartner: 10 trendů v outsourcingu a IT službách

Analytici ze společnosti Gartner identifikovali 10 trendů, které v současné době přetvářejí trh s outsourcingovými službami a formují budoucnost IT služeb jako takových. Které to jsou?Analytici ze společnosti Gartner identifikovali 10 trendů, které v současné době přetvářejí trh s outsourcingovými službami a formují budoucnost IT služeb jako takovýchPrvním trendem v oblasti outsourcingu IT a službách nazvali analytici Hyperdigitalizaci. Ta znamená stále rostoucí vliv informačních technologií a s tím spojený růst části ekonomiky, kde jsou celé nebo části produktů pouze v digitální podobě. Tento fakt podle analytiků pomáhá růstu ekonomiky a hrubé odhady hovoří, že v roce 2020 bude čtvrtina globálního hrubého domácího produktu tvořena prostřednictvím digitálních produktů a aktivit.

Druhý trend, který Gartner označil jako důležitý, je Globalizace. Ta mění IT služby a celkově IT byznys na téměř každém vertikálním trhu a ovlivňuje tak i ekonomiku. Změny se podle analytiků projevují jak u partnerů, tak u dodavatelů, klientů a vůbec v celém distribučním kanále. Každý byznys a každá IT strategie by podle analytiků měla zahrnovat globální aspekty a snažit se využít výhod globalizace.

Třetím trendem je Consumerisation. Podle Gartneru nepředstavuje pouze průnik consumer elektroniky do chování a životů lidí, ale představuje také průnik technologií z consumer segmentu do podnikových IT strategií. Ty jsou samozřejmě ovlivněny a měněny.

Ani v této zprávě nechybí vliv Cloud computingu. Právě díky výhodám cloudu se podle analytiků otevírá prostor pro vznik nových vztahů a obchodních plánů mezi zákazníky a poskytovateli služeb. Uživatelé se tak budou moci více zaměřit na to, co jim služba poskytuje, než na technickou stránku věci (služba není hostována ve firmě, není potřeba řešit vlastní datové centrum apod.).

Jako pátý aspekt zmiňuje Gartner Inteligentní technologie. Organizace podle analytiků v posledních dekádách investovaly mnoho prostředků do informačních technologií, ty jim ale nepřináší takový užitek, jaký čekaly. Zvýšit by jej měly právě inteligentní technologie jako je business inteligence a analytický software.

Bezpečnost i hypervertikalizace

Společně s „digitalizací byznysu“ a jeho migrací do cloudu jde ruku v ruce také zajištění Bezpečnosti a soukromí. Narušení bezpečnosti má většinou velmi rozsáhlé důsledky, a tím pádem se budoucnost IT služeb bude zaměřovat i na tuto problematiku. Aplikace a informační systémy lze podle analytiků rozdělit na jednotlivé komponenty a ty poté využít v jiných projektech a aplikacích. Tato myšlenka získává na významu proto, že ze samotného internetu se postupem času stává platforma, kterou lze využít na již hotový IT zařízeních a není vždy nutné začínat s projektem na zelené louce.

Vysoká míra konkurence (v originále Hypercompetition) v odvětví služeb znamená, že spousta rozhodnutí je řízena především cenou. Hrozbou je podle Gartneru udržitelnost takto uzavřených obchodů. Cenovou politiku v tomto případě ovlivňuje především krátké období, v dlouhém období se ale může pro poskytovatele služeb projevit velmi negativně.

Důležitou roli přiřadil do budoucna Gartner také službě Hodnotový řetězec (value chain). Jedná se o nástroj pro identifikaci způsobů, jak vytvořit vyšší hodnotu pro zákazníka. Posledním aspektem zmíněným ve zprávě je Hypervertikalizace. Návod pro úspěch v segmentu alternativních služeb je podle analytiků mikrovertikální řešení (řešení pro mikrovertikální trh), což povede k stále větší segmentaci trhu.

Zdroj: GartnerKomentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze.