Frost & Sullivan: Cloud computing vyžaduje zlepšení znalostí firem

Analytická společnost Frost & Sullivan provedla výzkum potřebných znalostí a dovedností firem v oblasti cloud computingu. Kde firmy cítí své největší mezery a jaké mají ohledně cloudu obavy?Přibližně 85 % dotazovaných má největší strach ze ztráty či úniku důvěrných informacíPrůzkumu Global Information Security Workforce Study (GISWS) se účastnilo na 7 500 certifikovaných profesionálů z více jak 100 zemí světa, a 73 % z nich, si myslí, že pro cloud computing potřebují další znalosti a dovednosti. Které z nich patří podle analytiků mezi tři nejdůležitější?

Celkem 93 % dotázaných chce zlepšit své znalosti a porozumět cloud computingu do detailu. Druhým důležitým aspektem jsou technické znalosti, ty chce zlepšit 81 % dotázaných. Přibližně polovina účastníků průzkumu pak má za cíl zvýšit své docednosti ohledně vyjednávání kontraktu.

Více jak 50 % dotázaných uvedlo, že jejich firma již výhod cloud computingu v určité míře využívá, přičemž 42 % používá SaaS (software jako služba) a pouze 16 % se zaměřuje veřejné cloudové služby.

Průzkum se dále zabýval obavami společností z hlediska cloudu. Přibližně 85 % dotazovaných má největší strach ze ztráty či úniku důvěrných informací. Druhým největším strašákem je pak slabá kontrola přístupu k systémům a aplikacím. Další obavy firem pak plynou z kybernetických útoků a přerušení dostupnosti.

Zdroj: IDG News ServiceKomentáře