EU schválila směrnici o elektronickém odpadu, co to znamená pro retail?

Dopadem rozhodnutí nové evropské směrnice je povinnost retailových řetězců odebírat elektronický odpad od všech spotřebitelů.

EU schválila směrnici o elektronickém odpadu, co to znamená pro retail?EU schválila směrnici o elektronickém odpadu, co to znamená pro retailery?Nová pravidla, která Evropský parlament uzákonil v pondělí, jsou součástí direktivy WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment (elektronický odpad a elektronická zařízení) a budou během následujících sedmi let postupně zaveden napříč státy Evropské unie.

Plán zpětného odběru týkající se obchodních řetězců znamená, že nejpozději od února 2014 budou větší obchody s elektronikou s prodejní plochou 400 metrů čtverečních a více muset odebírat malé produkty (např. mobilní telefony) bez poplatku a bez povinnosti spotřebitelů si na místě koupit nové zboží.

Revidovaná směrnice zahrnuje také tvrdý postup vůči ilegálním exportům elektronického dopadu. Zařízení, která již nemají záruku, mohou být exportována pouze do nečlenských zemí OECD, a to za předpokladu, že byla certifikována jako plně funkční a řádně odeslána.

Elektronický odpad je v EU jednou z nejrychleji rostoucích kategorií odpadu. V současné době je údajně separátně sbírána a tříděna třetina elektrického a elektronického odpadu. Systematický sběr a řádné zacházení jsou pak základem pro recyklaci materiálů, jako jsou zlato, stříbro, měď a vzácné kovy používané v televizorech, noteboocích a mobilních telefonech.

Směrnice zároveň zvýší do roku 2020 cíl sběru ze současných 4 kilogramů na osobu na zhruba 20 kg na osobu. V roce 2020 se očekává, že se objem elektronického odpadu navýší na 12 milionů tun a evropské autority chtějí, aby 85 % z tohoto objemu bylo sbíráno a třízeno. Od roku 2018 bude direktivě rozšířena ze současného omezeného rozsahu na všechny kategorie elektronického odpadu.

Zdroj: IDG News Service
Úvodní foto: © ermess - Fotolia.com

Komentáře