ESD: ISP nemůžou být nuceni monitorovat webový provoz

Evropský soudní dvůr rozhodl, že zákon Evropské unie zakazuje celkový monitoring internetového provozu uživatelů a porušuje lidská práva. Co z toho plyne pro poskytovatele internetových služeb?

ESD: ISP nemůžou být nuceni monitorovat webový provozESD: ISP nemůžou být nuceni monitorovat webový provozEvropský soudní dvůr ve čtvrtek rozhodl, že nutit poskytovatele internetových služeb (ISP) ke sledování webového provozu uživatelů s cílem blokovat porušování autorských práv se neslučuje se zákony Evropské unie.

Rozhodnutí vzešlo v důsledku stížnosti podané belgickým sdružením autorů, skladatelů a vydavatelů (SABAM) na telekomunikační společnost a poskytovatele internetového připojení Scarlet v Belgii a Nizozemí v roce 2004.

SABAM tvrdil, že zákazníci Scarletu stahovali přes peer-to-peer sítě díla chráněná autorských zákonem bez povolení a požadoval soudní příkaz, který by donutil ISP k zabránění tohoto porušování práv.

Bruselský soud první instance udělil příkaz, který nařídil společnosti Scarlet znemožnit jejím zákazníkum posílat nebo přijímat soubory z portfolia SABAM, což nutilo ISP, aby monitoroval internetový provoz všech jeho klientů a postavil komplexní filtrovací systém z vlastních zdrojů.

Evropský soudní dvůr má slovo

Společnost se proti rozsudku odvolala a soud v Bruselu následně požádal Evropský soudní dvůr (ESD) o objasnění, zda toto rozhodnutí neporušuje zákony EU.

ESD rozhodl, že uložení povinnosti ISP provádět monitoring internetového provozu uživatelů s cílem chránit duševní vlastnictví se neslučuje s direktivou o e-commerce a právy jednotlivce chráněnými Chartou základních práv EU.

Zaprvé by to znamenalo vytvoření systému, který by sbíral a analyzoval obsah a identifikoval IP adresy, což je v rozporu se zákonem Evropské unie o osobních datech, a za druhé by takový systém byl náchylný k chybám, které by mohly vést k blokování legální komunikace v rozporu s principy svobody informací, dodal ESD.

Zdroj: IDG News Service
Úvodní foto: © Mopic - Fotolia.com

Komentáře