Ernst & Young: Průzkum bezpečnosti Wi-Fi sítí v ČR a Slovensku

Analytická společnost Ernst & Young provedla již po šesté pravidelný průzkum zabezpečení bezdrátových sítí v centru Prahy a Bratislavy. Která metropole je na tom s bezpečností lépe a zařízení jakých výrobců jsou nejpoužívanější?Výsledky ukázaly, že v Praze je zabezpečeno 84 % přístupových bodů a poprvé se tak hlavní město přiblížilo úrovni světových velkoměst, kde je běžně zašifrováno 93 % přístupových bodůVýsledky průzkumu ukázaly, že v Praze je zabezpečeno 84 % přístupových bodů a poprvé se tak hlavní město přiblížilo úrovni světových velkoměst, kde je běžně zašifrováno 93 % přístupových bodů. Každoroční dvojnásobný růst počtu přístupových bodů v předchozích letech se letos zastavil. V porovnání s předchozím rokem vzrostl počet přístupových bodů na 3347, což představuje pouze 2 % růst.

V Bratislavě je v současnosti zabezpečeno 77 % přístupových bodů a na rozdíl od Prahy došlo k meziročnímu nárůstu o 46 % v počtu přístupových bodů na celkových 772.

 

Podíl zabezpečených bezdrátových sítí ve vybraných městech a vývoj v čase

Srovnání počtu zabezpečených wi-fi síti se světovými velkoměsty

Zdroj: Ernst & Young (říjen, 2009)

Překvapující bylo zjištění, že pouze 45 % zařízení v Praze je nastaveno na vyšší přenosovou rychlost než 11 MBit/sec (maximum pro specifikaci 802.11b). Analytici příčinu vidí v tom, že bezdrátové sítě začali instalovat a používat i méně zkušení uživatelé, kteří rychlejší standard omylem nepoužili nebo že některé z přístupových bodů podporující standard 802.11g byly administrátory nastaveny na nižší přenosovou rychlost. Nejrozšířenějším druhem šifrování stále zůstává WEP, využívá jej 58 % zařízení.

Průzkum v Bratislavě ukázal, že 61 % zařízení je nastaveno na vyšší přenosovou rychlost než 11 MBit/sec. Z celkových 561 zabezpečených přístupových bodů je šifrování WEP použito pouze na 39 % zařízení, což je lepší výsledek než v Praze.

„Na základě výsledků letošního měření je pravděpodobné, že počet přístupových bodů v roce 2010 již výrazně neporoste. Rychlost připojení se zvyšovala i v minulých letech pomalu a náhlý propad v zastoupení rychlejšího typu sítí v Praze byl zřejmě pouze odchylkou -  předpokládáme, že se v dalších letech vrátí na předchozí hodnoty,“ řekl Petr Plecháček, manažer IT poradenství a řízení technologických rizik v Ernst & Young v České republice.

„V oblasti zabezpečení očekáváme pokračování současného trendu, tedy pozvolný nárůst počtu přístupových bodů zabezpečených bodů obecně a současně postupní snižování podílu přístupových bodů zabezpečených pomocí šifrování WEP,“ dodal Plecháček.

Jaká zařízení jsou využívána nejčastěji?

Bez povšimnutí nejsou ani výsledky průzkumu podílu výrobců zařízení. V Praze jsou pro přístupové body nejvíce používány produkty ZyGate Communications s 15 % podílem. Druhou pozici obsadili produkty značky Askey Computer Corporation s 13 %. Produkty Cisco Systems jsou s 9% podílem třetí nejpoužívanější a zařízení D-Link Corporation zaujímají 7 %.

Rozdělení detekovaných přístupových bodů podle výrobců v centru Prahy

Zdroj: Ernst & Young (říjen, 2009)

V Bratislavě jsou používány nejvíce produkty DrayTek  a D-Link jejichž zařízení zaujímají shodně 11 % podíl. V těsném závěsu s 10 % jsou přístupové body Cisco Systems a 7 % zaujímají zařízení AsusTeK Computer.

Rozdělení detekovaných přístupových bodů podle výrobců v centru Bratislavy

Zdroj: Ernst & Young (říjen, 2009)Komentáře