E-health podle lékařů čelí nepřipravenosti institucí, ukazuje průzkum CompuGroup Medical

Dle průzkumu CompuGroup Medical mezi ambulantními lékaři je největší překážkou pro elektronizaci zdravotnictví nepřipravenost institucí. S kterými by lékaři chtěli elektronicky komunikovat nejvíce?

E-health podle lékařů čelí nepřipravenosti institucí, ukazuje průzkum CompuGroup MedicalCompuGroup Medical: e-health podle lékařů čelí nepřipravenosti institucí Největší překážkou v elektronizaci českého zdravotnictví jsou instituce, respektive jejich nepřipravenost na tzv. E-health. Alespoň to uvádí 56 % z lékařů, které oslovila společnost CompuGroup Medical.

Poskytovatel informačních systémů pro zdravotnictví v rámci svého průzkumu zjišťoval názory 1 028 českých ambulantních lékařů, převážně těch praktických.

Podle společnosti CompuGroup Medical lékaři vnímají komplikace v legislativě a stěžují si na složitost potřebného softwaru či v nedostatek svého času. Za největší překážku ale více než polovina (56 %) z oslovených označila nepřipravenost komunikovat elektronicky u institucí (např. nemocnice nebo laboratoře), s nimiž by případně měli ambulantní lékaři být v elektronickém kontaktu.

V již zmíněné legislativě spatřuje další z problémů 41 % oslovených ambulantních lékařů, podle kterých legislativa celý proces elektronizace ztěžuje a zpomaluje. Náklady na pořízení technického vybavení považuje za komplikaci 21 % ambulantních lékařů.

Ambulantní lékaři jsou nejčastěji v kontaktu s pojišťovnami, laboratořemi, nemocnicemi a okolními ambulancemi. Přestože například zdravotní pojišťovny v posledních letech aktivně podporovaly u těchto institucí rozvoj elektronické komunikace, chybějící legislativa tomuto rozvoji podle průzkumu brání,“ uvedla v tiskové zprávě Lenka Volfová, vedoucí marketingového oddělení společnosti CompuGroup Medical.

Nejčastěji chtějí lékaři elektronickou komunikaci s pojišťovnami

Průzkum však zároveň ukázal, že je mezi ambulantními lékaři o elektronickou komunikaci opravdu zájem. Jsou dokonce připraveni se aktivně podílet na projektech v rámci e-health, které považují za smysluplné,“ doplnila Lenka Volfová.

Nejvíce oslovení lékaři chtějí elektronicky komunikovat se zdravotními pojišťovnami (63 %), dále pak s laboratořemi (58 %), nemocnicemi (57 %), ambulancemi (54 %), radiologií (51 %), Českou správou sociálního zabezpečení (46 %), pacienty (43 %), zaměstnavateli v rámci zdravotní preventivní péče (31 %) a komerčními životními pojišťovnami (27 %).

Průzkum vyvrátil všeobecně rozšířenou domněnku, že lékaři jsou vůči elektronické komunikaci skeptičtí. Naopak z něj vyplynulo, že je pro ně smysluplná modernizace zajímavá,“ tvrdí Jan Hlaváček ze společnosti CompuGroup Medical.

Společnost CompuGroup Medical formou dotazníků sbírala data mezi 1 028 ambulantními lékaři. Z nich bezmála 850 lékařů představují ti praktičtí. Zapojilo se i 180 stomatologů.  Dotazováni též byli i další ambulantní specialisté. Průzkum probíhal celorepublikově od června do srpna 2012.


Graf č.1

Graf č. 1

Zdroj: CompuGroup Medical


Graf č.2

 

Graf č.2

Zdroj: CompuGroup Medical
Úvodní foto: © momius - Fotolia.com

Komentáře