Dimension Data: Čtyři pětiny českých firem využívají SLA při nákupu služeb

Společnost Dimension Data Czech Republic provedla průzkum mapující procesy řízení ICT služeb v českých organizacích. Jak se firmy staví k SLA kontraktům?

Dimension Data: Čtyři pětiny českých firem využívají SLA při nákupu služebDimension Data: Čtyři pětiny firem využívají SLA při nákupu služeb Foto: © treenabeena - Fotolia.comPrůzkum „How Do You Manage?“ měl za cíl analyzovat současné prostředí podnikových IT, jejich přístup k poskytovaným sužbám, vnímání nových technologických trendů, úroveň adaptace na nové potřeby a přejímání standardizovaných postupů v řízení ICT.

V průzkumu Dimension Data 81 % firem uvádí, že využívá SLA jako standardní prostředek při nákupu ICT služeb oproti 60 % v roce 2009. Výsledek ukazuje trend přenosu zodpovědnosti na poskytovatele služeb.

Na rozdíl od externě nakupovaných služeb, interní dodávky ICT služeb podle většiny odpovědí nebývají pokryty SLA smlouvou. Dimension Data předpokládá, že proces transformace IT oddělení s sebou ponese i změnu ve formalizaci vztahů IT a obchodních složek v organizaci, která vyústí v masivnější využívání interních SLA přesně definujících kvalitu interně poskytovaných služeb.

Role IT manažera se mění

Obchodní oddělení v organizacích procházejí podle průzkumu osvětou a všestranně zvyšují svou IT gramotnost. Vznikají katalogy služeb, které reprezentují společný jazyk IT a byznysu.Při srozumitelné oboustranné komunikaci pak může byznys vznášet více kvalifikovaných požadavků na IT.

Role IT manažera se s ohledem na sílící fenomén cloud computingu má změnit a posunout více do pozice manažera služeb a SLA kontraktů, který zajišťuje zejména funkční komunikaci mezi IT a obchodními složkami organizace.

Dotazování se od května do června 2011 zúčastnilo 62 subjektů z komerční sféry a orgány státní správy reprezentované 67 osobami zodpovědnými za řízení či podporu procesů poskytování ICT služeb.

Zdroj: Dimension Data
Foto: © treenabeena - Fotolia.comKomentáře