CzechInvest radí jak získat miliardy z EU

CzechInvest, agentura pro podporu investic a podnikání, seznámila zástupce IT společností a médií s podmínkami dotačních programů EU. Peníze můžete získat na vývoj nového softwaru nebo vlastní servisní centrum. Jak se zapojit?Zástupci CzechInvestu a Czech ICT Alliance, vládní agentury pro podporu zahraničního obchodu, představili v úterý v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu programy, které mohou zajistit investice pro rozvoj tuzemských ICT společností. Seznamte se s prvním z nich.

Lenka Civínová, projektová manažerka CzechInvestu, představila účastníkům semináře program ICT a strategické služby.

V rámci iniciativy se z prostředků fondů EU přispívá na činnosti, kterými se možná zabývá i vaše společnost. První podporovanou oblastí jsou přímo ICT aktivity. Konkrétně jde o tvorbu nových ICT/IS řešení a aplikací, jako je tvorba zcela nového softwaru nebo významné zvýšení funkcí stávajícího. Dotace nejsou určeny na samotné implementace.

Další podporovanou oblastí jsou aktivity v oblasti strategických služeb. Podpora je zaměřena na budování center sdílených služeb, které mohou administrovat vnitropodnikové funkce v podniku i formou outsourcingu (zahrnout se sem dají např. externí analýzy). Pozor, podpora v tomto případě není určená pro callcentra a centra zákaznické podpory.

Třetí oblastí, pro kterou je určen finanční příspěvek jsou aktivity v oblasti high-tech. Sem spadá budování center oprav výpočetní techniky, elektroniky atp.

Základní podmínky pro získání dotace z programu ICT a strategické služby sočívají v několika bodech. Vaše firma se musí podílet na spolufinancování projektu částkou 0,5 až 1,5 milionu, dle velikosti firmy. Musíte se rovněž zavázat k vytvoření minimálního počtu pracovních míst dle typu projektu a velikosti firmy. V rámci druhé výzvy se mohou zúčastnit pouze mimopražské firmy, a to v každém kraji jedna. Nutný je také finanční rating C+ a garance udržitelnosti vytvořených pracovních míst. I přes tyto přísné podmínky byly na semináři zástupci společností, kteří se zapojili do první výzvy a vyjádřili s programem pozitivní zkušenost.

Počty pracovních míst, které je třeba vytvořit pro získání dotace z programu ICT a strategické služby

Zdroj: CzechInvest (červen, 2009)

 A co můžete zapojením do programu získat? Jedná se o dotaci 1,5 až 80 miliónů korun. Ta může být použita buď na investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nebo na hrubé mzdy nových zaměstnanců včetně povinných odvodů. Tyto varianty nelze kombinovat, v obou případech lze však dotace využít také na nájmy, případně poradenství. Ve fondu jsou celkem 2 miliardy.

Druhá výzva tohoto programu běží od 15. 1. 2009. Příjem registračních žádostí probíhá v CzechInvestu až do 2. 10. 2009. Příjem plných žádostí je pak možný od 1. 5. 2009 do 15. 1. 2010. Pokud máte zájem o více informací, můžete se obrátit přímo na CzechInvest a Lenku Civínovou (lenka.civinova@czechinvest.org). Další materiály můžete získat také kontaktováním redakce ChannelWorldu na adrese channelworld@idg.cz.Komentáře