CzechInvest přijímá žádosti o evropské dotace na IT služby

Celkem 1,5 miliardy korun na vybudování či rozšíření center s nabídkou IT služeb, mezinárodně zaměřených center sdílených služeb nebo high-tech opravárenských center nabízí podnikům všech velikostí dotační program ICT a strategické služby. Jak se zapojit?Přihlaste se o své dotace u CzechInvestu.Od roku 2007 se program ICT a strategické služby otevírá podnikům už potřetí. Uplynulé dvě výzvy nabídly celkem tři miliardy korun a setkaly se s obrovským zájmem firem. Agentura CzechInvest obdržela téměř čtyři stovky registračních žádostí o dotace v souhrnné hodnotě přesahující 6,5 miliardy korun,“ shnula v tiskovém oznámení Alexandra Rudyšarová, pověřená generální ředitelka agentury CzechInvest.

Tentokrát mohou podniky získat 1,5 - 100 milionů korun na jeden projekt. Projekty realizované převážně v regionech se soustředěnou podporou státu (dle usnesení vlády ČR č. 141 ze dne 22. února 2010) mohou mimořádně dosáhnout na dotaci s navýšenou horní hranicí podpory až 150 milionů korun.

Jak získat dotaci?

Podmínkou získání dotace z programu ICT a strategické služby je minimální investice do dlouhodobého majetku souvisejícího s projektem. Malé podniky musí proinvestovat minimálně 0,5 milionu korun, střední podniky 1 milion korun, velké podniky pak 3 miliony korun. Zároveň musí v rámci projektu vzniknout nová pracovní místa, a to v rozsahu 3 – 40 pozic podle velikosti podniku a typu podporované aktivity (tvorba a vývoj ICT/IT řešení, high-tech opravárenská centra, centra sdílených služeb).

Žádost o dotace ze třetí výzvy programu ICT a strategické služby přijímá agentura CzechInvest do 15. října 2010 prostřednictvím aplikace eAccount, která je online dostupná na adrese www.czechinvest.org. Doplňující informace k aktuální výzvě i k postupu podávání online žádosti o dotaci mohou podnikatelé získat na bezplatné informační lince o podpoře podnikání, která je jim k dispozici každý všední den od 9 do 13 hodin na telefonním čísle 800 800 777. Konkrétní dotazy mohou zájemci zasílat také emailem na adresu programy@czechinvest.org.

Program ICT a strategické služby je součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), který mezi podniky z oblasti zpracovatelského průmyslu, centra sdílených služeb a technologická centra v období 2007-2013 rozdělí 3,6 miliardy euro, tedy okolo 100 miliard korun. O dotaci mohou požádat podniky, které své projekty realizují mimo území hlavního města Prahy. Řídicím orgánem OPPI je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, zprostředkujícím subjektem pro dotační tituly OPPI je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze.