ČSÚ: Tržby z prodeje ICT zařízení rostly v květnu o 9,3 %

Tržby v maloobchodě v květnu 2011 reálně meziměsíčně klesly o 0,7 %. Meziročně se tržby navýšily o 1,4 %. Pokračuje růst prodeje prostřednictvím internetu a zásilkové služby. Ceny ICT zařízení opět klesly.Český statistický úřad vydal zprávu s přehledem tržeb za měsíc květen. Po očištění o sezónní vlivy, kalendářní a pracovní dny se tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu v květnu snížily reálně meziměsíčně o 0,7 % a meziročně očištěné pouze o pracovní dny se zvýšily o 1,4 %.

K meziročnímu růstu tržeb bez očištění o 3,2 % přispěl při letošním vyšším počtu pracovních dní (+1) prodej a opravy motorových vozidel (+2,1 p.b.) a nepotravinářského zboží (+1,9 p.b), opačně působil prodej potravin (-0,6 p.b.) a pohonných hmot (‑0,2 p.b.).

Již devatenáct měsíců nepřetržitě se zvyšoval maloobchod provozovaný prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby (o 21,0 %). Rostly také tržby za prodej textilu a obuvi (o 9,8 %), počítačového a komunikačního zařízení (o 9,3 %), výrobků pro kulturu a rekreaci (o 7,8 %), farmaceutického, zdravotnického a drogistického zboží (o 5,1 %) a výrobků pro domácnost (o 3,4 %) ve specializovaných prodejnách.

ČSÚ: tržby v maloobchodě - mezinárodní srovnání (květen 2011)

Naopak méně se prodávaly potraviny, a to jak ve specializovaných tak i nespecializovaných prodejnách (o 2,8 %, resp. o 2,5 %). V nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží klesly tržby o 0,9 %.

Cenový deflátor ke stejnému období předcházejícího roku činil 102,4 % a byl ovlivněn jednak pokračujícím růstem cen pohonných hmot (o 10,0 %) a jednak zvýšením cen potravin. Nejvíce se snížily ceny počítačových a komunikačních zařízení (o 9,4 %), textilu a obuvi (o 2,4 %) a výrobků pro domácnost (o 2,0 %).

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na webových stránkách Eurostatu.

Zdroj: ČSÚ, EurostatKomentáře