ČSÚ: Růst maloobchodních tržeb v únoru pokračoval

Tržby v maloobchodu v únoru reálně meziměsíčně rostly o 0,8 %. Meziročně se tržby zvýšily o 6,5 %. Které se zboží se nejvíce prodávalo a jak se vyvíjí průměrné ceny?Český statistický úřad vydal zprávu, podle které se tržby v maloobchodě (včetně motoristického segmentu) po očištění o sezónní vlivy, kalendářní a pracovní dny v únoru zvýšily reálně meziměsíčně o 0,8 %. Meziročně tržby očištěné pouze o pracovní a kalendářní dny vzrostly o 6,5 %, stejný růst zaznamenaly tržby bez očištění.

Na celkovém meziročním přírůstku tržeb se nejvíce podílely tržby za prodej motorových vozidel (+4,7 p.b.) a nepotravinářské zboží (+1,4 p.b.).

Nejrychleji rostly tržby za prodej přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 20,9 %). K celkovému růstu přispěl podle ČSU i specializovaný prodej textilu a obuvi (růst o 7,0 %), počítačového a komunikačního zařízení (o 5,2 %), výrobků pro kulturu a rekreaci (o 4,8 %), výrobků pro domácnost (o 3,7 %), farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží (o 1,6 %) a použitého zboží (o 1,2 %).

Tržby v maloobchodě - mezinárodní porovnání
Zdroj: Eurostat

Nespecializovaným prodejnám s převahou potravin se tržby zvýšily o 1,9 %, z toho podnikům se 100 a více zaměstnanci, kam patří i velké obchodní řetězce, o 2,8 %. Klesly tržby ve stáncích a na trzích (o 13,8 %), za potraviny ve specializovaných prodejnách (o 4,7 %), sortiment prodávaný mimo prodejny, stánky a trhy (o 2,9 %) a v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží (o 1,2 %).

Ceny ICT produktů klesy

Pokračoval výrazný růst cen pohonných hmot (o 11,7 %), podstatně méně pak cen za zboží prodávané v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin (o 2,1 %) a za léky a zdravotnické potřeby (o 0,3 %).

Nejvíce se snížily ceny počítačových a komunikačních zařízení (o 8,0 %) a textilu a obuvi (o 3,8 %). Cenový deflátor ke stejnému období předcházejícího roku byl 101,4 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na webových stránkách Eurostatu.

Zdroj: ČSÚ, EurostatKomentáře