ČSÚ: Přes pokles maloobchodních tržeb, prodej ICT zařízení v červenci rostl

Tržby v maloobchodě klesly v červnu reálně meziměsíčně o 0,1 %. Meziročně se tržby snížily o 3,5 %. Prodeji počítačových a komunikačních zařízení se naopak dařilo a výrazně rostl prodej přes internet.Podle zprávy Českého statistického úřadu se tržby v maloobchodě (vč. motoristického segmentu) po očištění o sezónní vlivy, kalendářní a pracovní dny v červnu snížily reálně meziměsíčně o 0,1 %. Meziročně pak klesly o 3,5 %. Na pokles působil při stejném počtu pracovních dní letos i loni více motoristický segment (-2,9 p. b.) než maloobchod (-0,6 p. b.).

Růst prodeje zaznamenaly především skupiny nepotravinářského zboží - výrobky pro kulturu a rekreaci (o 5,0 %), počítačové a komunikační zařízení (o 4,0 %), textil a obuv (o 2,6 %) a farmaceutické, zdravotnické a drogistické zboží (o 1,6 %).

ČSÚ: Přes pokles maloobchodních tržeb, prodej ICT zařízení v červenci rostl

Nejvíce rostly tržby za zboží prodávané přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 15,5 %). Naopak klesly tržby nespecializovaným i specializovaným prodejnám potravin (o 1,4 %, resp. o 0,6 %) a také prodejnám s výrobky pro domácnost (o 2,4 %).

Ceny ICT zařízení klesly o desetinu

Cenový deflátor ke stejnému období předcházejícího roku činil 102,4 % a byl ovlivněn pokračujícím růstem cen pohonných hmot (o 8,5 %) a také zvýšením cen potravin. Nejvíce se snížily ceny počítačových a komunikačních zařízení (o 9,8 %), textilu a obuvi (o 3,0 %) a výrobků pro domácnost (o 2,0 %).

Za celé 2. čtvrtletí 2011 se tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu zvýšily reálně meziročně o 0,7 %. V samotném maloobchodě (vč. prodeje pohonných hmot) tržby vzrostly o 0,8 %. Tržby za nepotravinářské zboží se zvýšily o 2,7 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na webových stránkách Eurostatu.

Zdroj: Český statistický úřad, EurostatKomentáře