ČSÚ: České firmy se připojují hlavně přes DSL, svůj web nemá čtvrtina

Připojení k internetu využívá podle šetření Českého statistického úřadu naprostá většina podniků. Jakou technologii připojení používají, jak komunikují s veřejnou správou a co umí jejich weby?

ČSÚ: České firmy se připojují hlavně přes DSL, svůj web nemá čtvrtinaNaprostá většina českých podniků (96,3 %) využívala v lednu 2011 připojení k internetu.  Za posledních pět let se tento podíl nemění. Necelá polovina podniků (46 %) používala k šíření internetu v prostorách svých budov bezdrátové připojení.

Pevné vysokorychlostní připojení používalo na začátku roku 2011 téměř 89 % firem, přičemž jej používají téměř všechny velké podniky. Meziročně podíl vzrostl o tři procentní body.

Čtvrtina podniků s více než deseti zaměstnanci používá mobilní vysokorychlostní připojení pomocí 3G modemu nebo mobilního telefonu. O rok dříve jej využívalo pouze 18 % těchto firem. Nejrozšířenější je mobilní připojení v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví (cca 60 %), nejméně rozšířené je v ubytování, stravování a pohostinství (cca 10 %).

DSL vede

Z použitých technologií jsou nejvíce využívány DSL připojení (55 % podniků), více než třetina (38 %) podniků pak využívá WiFi či WiMAX.  Digitální okruh telekomunikačních operátorů si pro připojení pronajímalo 14 podniků a optikou se připojovala 4 % firem.

Oba poslední typy jsou výrazně více zastoupeny mezi velkými podniky, pronajatý digitální okruh jich využívá více než polovina (56 %) a optické připojení používá čtvrtina (26 %).

Nejčastěji si podniky platí za rychlost mezi 2-9,9 Mb/s (48 %), necelá třetina (20 %) se připojuje rychlostí 10-99,9 Mb/s a 7 % používá připojení s rychlostí nad 100 Mb/s.

Čtvrtina podniků volá přes VoIP

Podle dotazování z ledna 2011 používaly české podniky internet nejčastěji k bankovním a finančním službám typu internetového bankovnictví (89 %). Internetovou telefonii, tzv. VoIP používala čtvrtina (25 %) a školení a zdělávání zaměstnanců formou e-learningu pak 15 % firem. Podstatně větší využití VoIP a e-learningu lze vidět u firem s více než 250 zaměstnanci.


Graf 1: Účel použití internetu v podnikatelském sektoru ČR, leden 2011

Účel použití internetu v podnikatelském sektoru ČR, leden 2011

Zdroj: ČSÚ


Polovina podniků využívá úplné elektronické podání formulářů veřejné správě

Podle dotazování v lednu 2011 internet ve vztahu k veřejné správě použilo alespoň jednou 94 % firem. Nejčastěji podniky hledají informace na webech úřadů (82 %). Formulář si pak z webu veřejné správy stáhlo 79 % firem a 63 % jej vyplnilo on-line. Více než polovina firem (51 %) k odeslání dokumentů použila datové schránky.

Úplné elektronické podání využilo v roce 2010 celkem 48 % podniků. Elektronickou přihlášku do výběrového řízení si podalo 19 % velkých, 17 % středních a 11 % malých podniků.

Jako omezující při elektronické komunikaci s veřejnou správou firmy považují stálou nutnost poštovní korespondence nebo osobního kontaktu (53 %) a přílišnou komplikovanost a náročnost elektronických řízení (46 %). Slabé stránky a mezery k vylepšení, jsou tak zcela jasné.

Necelá čtvrtina českých firem nemá svůj web

Na začátku roku 2011 provozovalo vlastní webové stránky 78 % podniků, přitom před pěti lety byl podíl 70 %. Obsah vytváří 62 % firem externím dodavatelem, a stejně tak necelá polovina si nechává weby spravovat externě.

ČSÚ konstatuje, že firemní prezentace prostřednictvím vlastních webových stránek je pro většinu středních a velkých firem již samozřejmostí. V odvětvích jako je např. ubytování nebo činnost cestovních agentur a kanceláří platí, že téměř všechny i měnní firmy s 10- 49 zaměstnanci mají vlastní webové stránky. Cizojazyčnou verzi nalezneme přibližně u čtyř pětin firem a certifikát o bezpečnosti uvádí na svých webech asi desetina podniků.

Nadpoloviční většina firemních webů (58 %) umožňuje prohlížení produktů či služeb a jejich cen. Třetina podnikových stránek umožňuje také produkt objednat či rezervovat, což o rok dříve umožňovala jen čtvrtina. Čtvrtina firem (třetina webových stránek) poskytuje on-line zákaznickou podporu a více než desetina (11 %) nabízí možnost konfigurovat si výrobek či službu dle požadavků.

V západních zemích poměrně běžná možnost on-line platby se u českých firemních webů vyskytuje ve 4,5 % případů a sledování stavu zakázky umožňuje 6 % webových stránek.


Graf 2: Vybrané on-line služby na webových stránkách podniků v ČR, leden 2010 a 2011

Vybrané on-line služby na webových stránkách podniků v ČR, leden 2010 a 2011

Zdroj: ČSÚ


Šetření o využívání ICT v podnikatelském sektoru provedl Český statistický úřad na začátku roku 2011 na výběrovém souboru 8 073 firem. Dotazovány byly právnické a fyzické osoby s 10 a více zaměstnanými osobami ve vybraných odvětvích ekonomické činnosti.


Zdroj: ČSÚ
Úvodní foto: © ra2 studio - Fotolia.com

Komentáře