ČSÚ: Ceny počítačových a komunikačních zařízení nadále klesají

Tržby v maloobchodě v dubnu 2011 reálně meziměsíčně vzrostly o 0,3 %. Meziročně se tržby zvýšily o 4,6 %. Jak se vyvíjel prodej ICT produktů a prodej přes internet?Podle zprávy Českého statistického úřadu se tržby v maloobchodě (včetně motoristického segmentu) po očištění o sezónní vlivy v dubnu zvýšily reálně meziměsíčně o 0,3 %. Meziročně příjmy očištěné pouze o pracovní a kalendářní dny rostly o 4,6 %.

Meziroční růst tržeb bez očištění o 2,7 % byl ovlivněn při letošním nižším počtu pracovních dní (-1) zejména růstem prodeje motorových vozidel (+1,7 p.b.), potravin (+1,1 p.b.) a nepotravinářského zboží (+0,5 p.b), opačně působil prodej pohonných hmot (-0,4 p.b.).

Prodej přes internet či prostřednictvím zásilkové služby zaznamenal růst o 9,5 %, specializovaný prodej počítačového a komunikačního zařízení rostl o 7,5 %, textilu a obuvi o 5,4 %, výrobků pro kulturu a rekreaci o 4,8 % a použitého zboží o 4,4 %.

ČSÚ: Tržby v maloobchodě - mezinárodní srovnání (duben 2011)

Zdroj: Eurostat

Vedle pohonných hmot klesly tržby ve stáncích a na trzích (o 12,1 %), v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží (o 1,5 %), za výrobky pro domácnost (o 0,6 %), potraviny ve specializovaných prodejnách a farmaceutické, zdravotnické a kosmetické zboží (shodně o 0,2 %).

Cenový deflátor ke stejnému období předcházejícího roku činil 102,2 % a byl ovlivněn pokračujícím výrazným růstem cen pohonných hmot (o 11,9 %). Nejvíce se snížily ceny počítačových a komunikačních zařízení (o 9,4 %), textilu a obuvi a výrobků pro domácnost (shodně o 1,8 %). Méně pak rostly ceny za zboží prodávané v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin (o 3,4 %) a za potraviny ve specializovaných prodejnách (o 2,2 %).

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na webových stránkách Eurostatu.

Zdroj: ČSÚ, EurostatKomentáře