ČSÚ: Březnové prodeje nejslabší od začátku roku

Tržby v maloobchodě v březnu meziměsíčně klesly o 1,1 %. Meziročně obrat rostl o 2,0 %. Které kategorie zboží se prodávaly nejvíce a jak se vyvíjí průměrné ceny?Podle zprávy Českého statistického úřadu se tržby po očištění o sezónní vlivy v maloobchodě (vč. motoristického segmentu) v březnu snížily reálně meziměsíčně o 1,1 %. Meziročně očištěné tržby o pracovní a kalendářní dny se zvýšily o 2,0 %.

K meziročnímu růstu obratu bez očištění o 2,1 % přispěl prodej a opravy motorových vozidel (+2,4 p. b.) a nepotravinářského zboží (+0,6 p. b).

Maloobchodní tržby bez prodeje pohonných hmot vzrostly o 0,9 %. Zvýšil se prodej všech hlavních sortimentních skupin nepotravinářského zboží - výrobky pro sport, kulturu a rekreaci (o 5,2 %), textil a obuv (o 2,9 %), počítačové a komunikační zařízení (o 2,5 %), výrobky pro domácnost a farmaceutické, zdravotnické a kosmetické zboží (shodně o 1,9 %).

Nadále rostou tržby z prodeje zboží přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 11,6 %). Klesající tendenci vykázal prodej ve stáncích, na trzích a ostatní maloobchod mimo prodejny (pokles o 16,8 %; resp. o 4,4 %).

Tržby v maloobchodě - mezinárodní porovnání (březen, 2011)

Zdroj: Eurostat

Cenový deflátor ke stejnému období předcházejícího roku činil 101,8 % a byl ovlivněn pokračujícím výrazným růstem cen pohonných hmot (o 12,6 %). Méně pak rostly ceny za zboží prodávané v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin (o 2,8 %) a za léky a zdravotnické potřeby (o 0,2 %). Nejvíce se snížily ceny počítačových a komunikačních zařízení (o 9,1 %) a textilu a obuvi (o 3,0 %).

Za celé 1. čtvrtletí 2011 se tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu zvýšily reálně meziročně o 4,9 % (v 1. čtvrtletí 2011 bylo o jeden pracovní den více). Nejvyšší meziroční růst tržeb byl zaznamenán v lednu, nejnižší v březnu.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na webových stránkách Eurostatu.

Zdroj: ČSÚ, EurostatKomentáře