Comguard výhradním distributorem autentizace od SecurEnvoy

Distributor s přidanou hodnotou, společnost Comguard, podepsala distribuční smlouvu se společností SecurEnvoy na SMS OTP autentizační řešení v České republice a na Slovensku.

Comguard výhradním distributorem autentizace od SecurEnvoyComguard výhradním distributorem společnosti SecurEnvoyComguard nabídne autentizaci uživatelů k firemním zdrojům od společnosti SecurEnvoy. Nástroj SecurAccess zajišťuje bezpečnou autentizaci pomocí jednorázových hesel zasílaných formou SMS, případně SW generátorů pro podporované platformy, uvedl ve zprávě Aleš Nosek, regionální ředitel společnosti Comguard.

Tzv. pre-loaded technologie řeší nedostupnost GSM pokrytí a zpoždění doručení SMS zpráv s jednorázovým heslem.

SMS zprávy je možné odesílat pomocí podporovaných HW GSM bran nebo webových poskytovatelů SMS služeb.

Řešení lze nasadit do stávající infrastruktury zákazníka bez nutnosti klientského HW/SW.

Podporované typy autentizace:

 • Pre-loaded - uživatel má vždy k dispozici heslo pro další použití (první heslo uživatel dostává po autorizaci do SecurEnvoy, jako druhý faktor autentizace je možné použít PIN, což může být heslo z domény nebo uživatelem definovaný PIN v rámci vlastního uživatelského portálu). 
  • One Time Code – uživatel dostává vždy nové jednorázové heslo pro další použití. 
  • Day Code – heslo je použitelné po definovaný počet dnů. 
  • Tmp Static Code – definované statické heslo platné po definovanou dobu a po uplynutí doby se vrací zpět na One Time Code či Day Code.
 • Jednorázová hesla na vyžádání - uživatel po vyžádání dostává SMS s jednorázovým heslem, které má definovanou časovou platnost.
 • SW generátor – od verze 6.x je k dispozici také možnost SW generátoru jednorázových hesel pro podporované platformy.

  Řešení bez aministrátora, i pro e-mail

  SecurICE je rozšíření řešení SecurAccess. Licence se aktivuje při mimořádných událostech, jako jsou například živelné pohromy či stávka v dopravě, a to na omezenou dobu.

  SecurPassword umožňuje reset hesla do domény bez interakce IT podpory, případně pomocí SW generátorů pro podporované platformy.

  Pro zabezpečení e-mailové komunikace výrobce nabízí plug-in do poštovních klientů SecurMail, který uloží zprávu na vlastní SecurMail server v DMZ oblasti a definuje číslo příjemce pro zaslání jednorázového hesla formou SMS zprávy. Příjemce dostává e-mailem notifikaci o uložení zprávy na SecurMail serveru odesilatele s odkazem na tento server pomocí šifrovaného HTTPS protokolu s autentizací pomocí jednorázového hesla, které bylo zasláno formou SMS zprávy.

  Více informací naleznete na webu Comguard nebo můžete kontaktovat produktového manažera Martina Votavu. Kontaktní osobou pro nové resellery je Aleš Nosek, regionální ředitel společnosti. Kontakty naleznete ve vyhledávači distributorů (nejprve se přihlaste).

  Zdroj: Comguard  Komentáře