ČOI: Tři čtvrtiny kontrolovaných e-shopů loni neobstály

Česká obchodní inspekce zkontrolovala v loňském roce přes tisíc internetových obchodů. U tří čtvrtiny z nich zaregistrovala nějaký problém. V čem e-shopy hřeší nejvíce?

ČOI: Tři čtvrtiny kontrolovaných e-shopů loni neobstályČOI: Tři čtvrtiny kontrolovaných e-shopů loni neobstályČOI provedla v období od 1. 1. do 31. 12. 2011 celkem 1021 kontrol, při nichž ověřovala plnění informačních povinností, stanovených všem, kdo prodávají zboží nebo nabízejí služby přes internet. Obchodníci se nejčastěji dopouštějí používání klamavých obchodních praktik.

U téměř tří čtvrtin provedených kontrol (73,4 %) inspektoři ČOI zjistili porušení obecně závazných právních předpisů. Obchodní inspekce tvrdí, že číslo svědčí o nevyhovující připravenosti prodávajících plnit povinnosti vyžadované právními předpisy pro tuto specifickou, perspektivní a spotřebiteli stále více preferovanou formu nákupu.

Na ČOI se vloni obrátilo 2 500 nespokojených nakupujících na internetu, přičemž u 18 % stížností se potvrdila oprávněnost podání.

Asociace pro elektronickou komerci (APEK) v souvislosti s oznámenými výsledky vydala prohlášení, že žádný z největších hříšníků nebyl jejím členem. „Největší hříšníci, kteří se dopustili nekalých obchodních praktik či neuznání reklamace, nejsou členové APEK a certifikační pravidla stanovená APEK nedodržují,“ uvedla asociace v prohlášení tisku. APEK však již neuvedl, u kolika jeho členů bylo nějaké pochybení zjištěno.


 

Výsledky kontrol

Inspektorát

počet kontrol

počet zjištění

zjištění v %

Středočeský a Hl. město Praha

201

159

79,1 %

Jihočeský a Vysočina

78

50

64,1 %

Plzeňský a Karlovarský

102

53

52 %

Ústecký a Liberecký

113

79

69,9 %

Královéhradecký a Pardubický

98

83

84,7 %

Jihomoravský a Zlínský

237

170

71,7 %

Moravskoslezský a Olomoucký

192

155

80,7 %

Celkem

1 021

749

73,4 %

Zdroj: ČOI


 

Nejčastěji prohřešky e-shopů

V největším počtu případů internetoví prodejci porušili zákon o ochraně spotřebitele. Typicky se e-shopy podle ČOI dopouštěly užití nekalých obchodních praktik, zejména pak klamavých obchodních praktik – 564 zjištění (tj. 50,4 %).

Ve většině případů se jednalo o neposkytnutí zákonem stanovených informací, případně o poskytnutí neúplných či jinak zavádějících údajů (o prodávajícím, o podmínkách uzavření smlouvy, nebo o uplatnění práv z této smlouvy vyplývajících).

Druhým neporušovanějším ustanovením byla v rámci provedených kontrol povinnost resellera řádně informovat spotřebitele o podmínkách uplatnění práva z odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou – 341 zjištění (30,5 %).

V 6,5 % případů (73 zjištění) pak ČOI narazila na nedodržování povinností, stanovených prodávajícímu pro přijetí a vyřízení reklamace, včetně nedodržování zákonem stanovené lhůty k vyřízení reklamace.

Nejvyšší pokuta až 30 000 korun

Česká obchodní inspekce v rámci kontrolní akce pravomocně uložila za sledované období 620 pokut v celkové výši 2 328 700 Kč. Pokuty se pohybovaly od několika set korun do 30 000 Kč.

Součástí kontrol internetových obchodů byly rovněž kontroly, zaměřené na nabídku a prodej padělků, a zvláštní pozornost byla věnována i problematice internetového prodeje mobilních telefonů s dodatečně nahranou češtinou, uvádí ČOI.

Podle APEK vzrostly tržby českých internetových prodejců od roku 2001 do roku 2011 z 1 miliardy korun na 37 miliard. Stejně tak narostl počet nakupujících on-line ze 700 000 před osmi lety na 5,7 milionu spotřebitelů.

ZdroJ: ČOI, APEK

Úvodní foto: © Vladislav Kochelaevs - Fotolia.com

Komentáře