ČOI: 8 z 10 kontrolovaných e-shopů v prvním pololetí 2012 neprošlo

U 81 % kontrolovaných e-shopů Česká obchodní inspekce (ČOI) za první pololetí 2012 narazila na porušení zákona. Vysoké číslo však podle ČOI nevypovídá o špatném stavu on-line obchodování v Česku.

ČOI: 8 z 10 kontrolovaných e-shopů v prvním pololetí 2012 neprošloČOI: 8 z 10 kontrolovaných e-shopů v prvním pololetí 2012 neprošloČeská obchodní inspekce (ČOI) zveřejnila další výsledky kontrol tuzemských internetových obchodů. V prvním pololetí roku 2012 provedla 567 kontrol. V 460 případech narazila na pochybení. Jen necelých 19 procent kontrolovaných e-shopů prošlo kontrolou bez nalezení nedostatků.

ČOI však zdůrazňuje, že vysoké procento zjištěných porušení právních předpisů není objektivním měřítkem stavu internetového obchodování v České republice.

Kontroly jsou totiž prováděny cíleně v rizikových obchodech, u kterých lze předpokládat, že při své činnosti nedodržují obecně závazné právní předpisy.

Při kontrolách se Česká obchodní inspekce zaměřovala především na plnění povinností vyplývajících ze zákona o ochraně spotřebitele a dalších obecně závazných právních předpisů. Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů bylo v 1. pololetí roku 2012 pravomocně uloženo 408 pokut v v celkové výši 1,3 milionu korun. Další případy jsou dosud v šetření nebo uložené pokuty nenabyly právní moci.

Provinění stále stejná: klamání spotřebitele a chybějící informace

Stejně jako v loňském roce bylo při provedených kontrolách nejčastěji zjištěno porušení povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele. U téměř poloviny zjištěných pochybení prokázali inspektoři prodávajícím porušení zákazu užívání nekalých obchodních praktik, respektive klamavých obchodních praktik.

V téměř polovině případů se podle zprávy pro média jednalo o neposkytnutí zákonem stanovených informací, případně o poskytnutí neúplných či jinak zavádějících údajů (ať již o samotném prodávajícím, o podmínkách uzavření smlouvy nebo o uplatnění práv z této smlouvy vyplývajících).

Druhým nejvíce porušovaným ustanovením zákona o ochraně spotřebitele byla povinnost prodávajícího řádně informovat spotřebitele o podmínkách reklamace, tedy uplatnění práva z odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou.

Dalším často zjišťovaným nedostatkem při obchodování přes internet patřilo nedodržování povinností při přijetí a vyřízení reklamace, včetně nerespektování lhůty k jejímu vyřízení zákonem stanovené. Struktura porušení se tak v zásadě neliší od konkrétních zjištění v roce 2011.

ČOI konstatuje, že e-shopy musí pozorně a trvale sledovat

Výsledky kontrol v první polovině roku 2012 potvrdily, že oblast internetového prodeje vyžaduje ze strany České obchodní inspekce jako orgánu dozoru trvalou pozornost,“ uvádí Česká obchodní inspekce ve zprávě pro média.

Dále konstatuje, že některým provozovatelům e-shopů chybí „jakékoliv právní povědomí o jejich povinnostech a jejich zákazníci jsou velmi často poškozováni a kráceni na svých právech.“  Na závěr své zprávy pro média České obchodní inspekce uvádí, že kromě ní se praktikami některých provozovatelů internetových obchodů zabývají také orgány činné v trestním řízení.

Obchodníkům lze proto doporučit, aby si prostudovali přinejmenším zákon o ochraně spotřebitele anebo využili vzorových obchodních podmínek, jejichž aktualizovanou verzi nyní poskytla podnikatelské veřejnosti Asociace pro elektronickou komerci (APEK).


Tabulka č.1: Výsledky kontrol e-shopů provedené ČOI v prvním pololetí 2012

 Výsledky kontrol e-shopů provedené ČOI v prvním pololetí 2012

Zdroj: Česká obchodní inspekce
Úvodní foto: © Vladislav Kochelaevs - Fotolia.com

Komentáře