Cisco zavádí partnerský program pro cloud

Společnost Cisco představila nový partnerský program zaměřený na cloud computing. Pro koho je určen, jaké jsou podmínky a jaké výhody přináší?Cisco zavádí partnerský program pro cloud. Foto: © Tom Wang - Fotolia.comProstřednictvím nového partnerského programu bude Cisco svým partnerům poskytovat podporu v oblasti cloudu. Chce jim tak umožnit lépe využít jeho potenciálu. Cloud Partner Program zahrnuje tři různé kategorie podle zaměření partnera.

Cisco zároveň inovovalo svůj program služeb Collaborative Professional Services pro oblast poskytování služeb a prodeje IT řešení a architektur. Cloudový program vychází ze současného schéma certifikací.

Cloud Builder je určený partnerům, kteří navrhují a implementují infrastrukturu pro provoz veřejných či privátních cloudových řešení. Tento program zaručuje způsobilost partnerů v oblasti infrastruktury, aplikací pro správu a Cloud Profesional Services.

Cloud Provider se zaměřuje na partnery, kteří poskytují nebo chtějí poskytovat vlastní služby veřejných cloudů a provozovat je na technologiích Cisco.

Cloud Services Reseller doplňuje kategorii Cloud Provider a je určen pro menší partnery. Reselleři mohou dále přeprodávat služby poskytované Cloud Providery, včetně možnosti prodeje těchto služeb pod vlastní značkou. Program umožňuje rozšířit portfolio o cloudové služby nebo v krátkém čase přijít na trh s novými službami.

V České republice existuje několik providerů poskytujících cloudové služby založené na technologii Cisco, jako například České radiokomunikace. V současnosti připravujeme zařazení těchto partnerů do programu. Samozřejmě, že program je otevřen i novým partnerům, kteří se doposud na cloudové technologie nezaměřovali, ale spatřují v tomto segmentu příležitost,“ uvedl v tiskovém oznámení Tomáš Novák, business development manager ve společnosti Cisco.

V současnosti pokrývají služby nabízené v rámci Collaborative Professional Services hlavní technologie Cisco. Nově k nim přibudou také služby pro cloud. Program díky přístupu ke znalostem, know-how a osvědčeným postupům Cisca, má podle výrobce pomáhat partnerům pronikat na trhy s novými technologiemi.

Výhody pro partnery

Spektrum výhod, které partneři zapojením získají, pokrývá zlepšení v oblasti technických i prodejních dovedností a nástroje pro tzv. demand generation kampaně. Z marketingového pohledu partneři získají možnost používat značku Cisco, zvýhodněné podmínky nákupu produktů a služeb a možnost spolufinancování některých marketingových aktivit.

Co musí partner splnit?

Na úrovni Cloud Builder musí partneři splnit řadu certifikací v oblasti sítí a datacenter a být zapojeni v některém z programů pro storage a virtualizaci. Na tuto úroveň jsou pochopitelně kladeny nejvyšší požadavky.

Cloud provideři musí projít cloudovým auditem a nabízet minimálně jednu službu na technologiích Cisco. Dále musí prokázat dedikovaný prodejní tým, účast v Cisco sales compensation programu a schopnosti provozovat specifický servisní portál.

Cloud Service Reselleři musí mít platnou dohodu s poskytovatelem cloudu na technologiích Cisco o dalším přeprodeji. Dále musí prokázat schopnost péče o zákazníky a správu fakturace a splnit tzv. Cisco Premier Resale Agreement.

V případě zájmu o zařazení do programu mohou partneři kontaktovat svého partner acccount managera v Ciscu, který koordinuje všechny potřebné kroky.

Zdroj: Cisco, ChannelWorld
Foto: © Tom Wang - Fotolia.comKomentáře