Cisco: do roku 2015 dvanáctkrát vzroste přenos dat v cloudu

Cisco uvádí, že cloudové služby překročí v roce 2014 polovinu celkového provozu v datových centrech. Region CEE je prý připraven na středně těžké cloudové technologie.

Cisco: do roku 2015 dvanáctkrát vzroste přenos dat v clouduCisco: do roku 2015 dvanáctkrát vzroste přenos dat v clouduSpolečnost Cisco představila výsledky své analýzy Cisco Global Cloud Index. Podle ní do roku 2015 množství dat přenesených v prostředí cloudu vzroste dvanáctkrát: ze 130 exabajtů v roce 2010 na 1,6 zetabajtu v roce 2015.

Data o celkové kapacitě 1,6 zetabajtu představují podle propočtů společnosti Cisco například 22 biliónů hodin hudby nebo 1,6 biliónu hodin přenosu videa v HD kvalitě.

Cisco uvádí, že do roku 2015 bude jedna šestina (0,8 zetabajtu) veškerých dat přenášených v datových centrech generována koncovými uživateli. To prý odpovídá 230 biliónům fotografií nahraných na Facebook nebo 99 biliónům minut videa nahraných na YouTube.

Cloud bude mít největší vliv na růst přenosů v datových centrech

Přenos dat v datových centrech by dle analýzy společnosti Cisco měl do roku 2015 vzrůst čtyřikrát až na 4,8 zetabajtu ročně, přičemž největší podíl na tomto nárůstu má mít přenos dat v cloudu. Celkově prý přenos v cloudu roste dvakrát tak rychleji než celkový přenos v datových centrech.

V roce 2014 by mělo dojít k převážení tohoto poměru a nadpoloviční většina operací bude zpracovávána datovými centry na bázi cloudu. Ze studie Cisco Connected World Report z roku 2010 vyplývá, že 78 % IT organizací na celém světě využívá či zvažuje využít cloudové technologie jakou součást své IT strategie.

Většinu přenosu v datových centrech negenerují uživatelé

Cisco dále říká, že do roku 2015 by mělo být generováno 76 % veškerých datový přenosů v datových centrech jimi samotnými (zálohování, replikace). Na služby pro koncové uživatele připadá 17 % datového provozu a zbývajících 7 % připadá na přenos dat mezi datovými centry.

Cisco konstatuje, že zásadním předpokladem pro rozvoj využití cloudové infrastruktury je vysokorychlostní připojení k internetu, jeho penetrace, přenosová rychlost a také latence. Region střední a východní Evropy je dle společnosti Cisco v tomto ohledu připraven i na středně pokročilé cloudové technologie, jako je například streaming HD videa.

Tab.: Průměrný download a upload v regionu střední a východní Evropy

Typ sítě

Segment Průměrný download Průměrný upload Průměrná latence
Pevná Byznys 11994 kbit/s 8095 kbit/s 63 ms
Pevná Uživatelé 7422 kbit/s 4033 kbit/s 84 ms
Mobilní Byznys 6091 kbit/s 4075 kbit/s 111 ms
Mobilní Uživatelé 3430 kbit/s 1800 kbit/s 200 ms


Zdroj: CiscoKomentáře