Česko je 19. ze 42 zemí v kvalitě broadbandu

Podle studie společnosti Cisco poroste provoz na IP sítích každý rok o 46 % a v roce 2012 dosáhne ročního objemu přenosu dat po IP sítích ve výši zhruba 522 exabytu, což je více než polovina jednoho zettabytu.Takový objem přenosu dat odpovídá stažení 125 miliard DVD filmu za měsíc. Tahounem nárůstu datového provozu bude podle analytiků společnosti především online video. Zajímavější jsou ale výsledky průzkumu v oblasti měření kvality širokopásmového připojení. Česko se podle výsledků řadí kvalitou broadbandu na 19. místo ze 42 zkoumaných zemí. Podle studie dosáhlo indexu kvality BQI (Broadband Quality Index) ve výši 34 bodů. Některé velké země včetně Velké Británie, Španělska a Itálie se překvapivě pohybují pod touto úrovní. Nejlepším širokopásmovým připojením v Evropě disponuje podle studie Švédsko a Nizozemí, což je důsledek rostoucích investic do optických a kabelových sítí, udržování konkurenčního prostředí a podpory ze strany vládních úřadů. Celkovým lídrem žebříčku se stalo Japonsko.  Výzkumný tým posuzoval kvalitu broadbandu v jednotlivých zemích podle několika kritérií. Vzorec pro výpočet kvality byl složen z proměnných rychlost přenosu dat oběma směry, zpoždění, poměr agregace a ztrátovost paketů.


Komentáře