Česká IT distribuční scéna očima specialistů podle GfK

Výsledky mezinárodní studie GfK „Channel Survey Europe IT 2011“ uskutečněné začátkem roku také v České republice a na Slovensku komentuje pro ChannelWorld Zdeněk Bárta ze společnosti GfK Czech.Čeští IT specialisté z řad System Houses a Computer Shops v době dotazování spolupracovali v průměru s pěti dodavateli IT. Zatímco dotázaní ze System Houses za předchozí rok okruh spolupracujících IT specialistů mírně snížili (z 5,3 na 4,8), respondenti z Computer Shops naopak řady svých dodavatelů IT drobně rozšířili (z 5,2 na 5,7). Pořadí důvodů vedoucích ke změně IT distributora doznalo ve srovnání s předchozí studií řady změn, ale požadavky na IT distributory zůstaly do značné míry shodné.

Hlavním rysem změn IT distributorů byla koncentrace na již zavedené IT dodavatele. Četnost, s jakou respondenti uvedli spolupráci s „Top 7“ IT dodavateli, se ve srovnání s přechozím rokem zvýšila. Na druhé straně 16 % dotázaných v posledním roce spolupráci s IT dodavatelem ukončilo. Hlavním důvodem byl nově „sortiment“, ač ještě před rokem to byly „příliš vysoké ceny“. Své požadavky na IT dodavatele respondenti označili za důležité či velmi důležité opakovaně u „rychlosti a spolehlivosti dodávek“, následně u „cen a platebních podmínek“ a v pořadí na třetím místě označili „webové stránky a on-line objednávky“.

A jaká je struktura klientů IT specialistů? Měřeno podílem na obratu největší část – téměř 80 %, obsáhli firemní zákazníci, ta zbývající připadla na soukromé.  Z pohledu váhy sortimentních oblastí přes polovinu obratu zrealizovali s IT hardwarem, jehož váha na obratu IT specialistů meziročně vzrostla, 30 % tvořil servis a necelá pětina obratu připadla na software.

Odhady, jak se IT specialistům bude dařit v roce 2011, byly v souhrnu mírně pozitivní a odpovídali ekonomickým prognózám z té doby. V tomto „duchu“ totiž přes polovinu respondentů očekávalo vývoj svého obratu. Třetina dotázaných zůstala u „stagnace“ a pouze přes 10 % IT specialistů odhadovalo mírný, případně silný pokles obratu.

Podrobné výsledky studie „Channel Survey Europe IT 2011“ nabízí Retail and Technology GfK Czech, v případě zájmu kontaktujte Zdeňka Bártu (zdenek.barta@gfk.com).


Autor pracuje ve společnosti GfK Czech na pozici ředitele divize Retail and Technology se zodpovědností za Českou republiku a Slovensko. V Retail and Technology působí od roku 2002, ředitelem divize byl jmenován v roce 2008. Do této doby byl v oddělení zodpovědný za projekty v oblasti IT/TC/ENT a za několik dalších nově startujících projektů včetně AdHocových studií.Komentáře