BSA: Směrnice EU může ohrozit práva nakupujících on-line

Nově připravovaná směrnice ošetřující práva spotřebitelů by zahrnutím digitálního obsahu a služeb podle BSA mohla mít negativní dopad na práva on-line uživatelů, ale přitom ulehčit prodejcům.BSA: Směrnice EU může ohrozit práva on-line nakupujících Organizace BSA, která zastupuje IT giganty jako Microsoft, SAP, IBM, Dell a HP, se ozvala na kontroverzní právní úpravu revidující ochranu spotřebitelů napříč evropskými státy.

Aktuální znění navrhované směrnice čelí kritice ze strany zájmových skupin. Ty tvrdí, že úprava nebere v potaz práva spotřebitelů nakupujících přes internet především hudbu, video, knihy a software. BSA navíc argumentuje, že direktiva o právech spotřebitelů obecně není vhodná pro úpravu ochrany v oblasti digitálních produktů.

Hůř pro spotřebitele, lépe pro prodejce

Podle BSA by schválení směrnice mohlo vést ke stavu, kdy zákazníci budou řešit neúspěšné downloady softwaru či jiných produktů s poskytovatelem internetu místo s prodejcem. Organizace také tvrdí, že by prodejci mohli přestat nabízet záplaty a updaty, protože by byli zodpovědní za chyby pouze v okamžiku prodeje.

Evropská komise se předběžně dohodla minulý měsíc na znění směrnice s členskými státy. Musí ji však ještě schválit Evropský parlament.

DigitalEurope a Evropská asociace pro digitální média se připojily k BSA v dopise adresovaném členům Evropského parlamentu s žádostí o nezahrnutí digitálních produktů do nové direktivy.

Zdroj: IDG News ServiceKomentáře