AT Computers získal grant z Evropské unie, chcete ho také?

Evropská unie podpořila projekt Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců AT Computers. Zaměstnanci distributora získají nové dovednosti a procvičí ty stávající. Jak se můžete do grantových programů zapojit také vaše společnost?Školení zaměstnaců, ale i další rozvoj vaší firmy můžete financovat prostřednictvím dotací ze strukturálních fondů.Nové znalosti v oboru, ale také trénink již nabitých dovedností. Takový přínos očekává společnost AT Computers od projektu, díky kterému projdou pracovníci firmy školeními zaměřenými na zvýšení jejich profesionálních zručností. Nápad podpořila i Evropská unie a společnost dostala na jeho realizaci grant z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Podle marketingového ředitele AT Computers Martina Wankeho budou znalosti získané díky tomuto projektu přínosem pro každého jednotlivce, ale také pro firmu jako celek. „Je pro nás nesmírně důležité, abychom schopnosti, které naše zaměstnance dovedly do AT Computers, dále rozvíjeli. Průběžné vzdělávání našich lidí se odráží na dalších úspěších firmy, ale také na dalším uplatnění jich samotných. Ti, kteří na sobě pracují, mají nepochybně blíže ke kariérnímu růstu a vyšším postům v našem managementu,“ uvedl v tiskovém oznámení Martin Wanke.

Projekt byl zahájen 1. 9. 2009 a bude pokračovat až do konce srpna roku 2011. V rámci něho budou proškoleny desítky zaměstnanců AT Computers z výkonného managementu, obchodního týmu, ale také z řad produktových manažerů nebo reklamačního oddělení. Školení pro ně pořádá společnost Tempo Training & Consulting.

Tým trenérů se zaměří na posílení konkrétních dovedností v dané činnosti. Zatímco lidé z výkonného managementu projdou třeba tréninky z manažerských dovedností, řízení firmy nebo řízení lidských zdrojů, produktoví manažeři se zaměří například na strategii nákupu, efektivní obchod přes telefon nebo komunikaci v konfliktních situacích.

Když chcete svůj grant

O možnostech, jak získat dotace z Evropských fondů jsme vás již na ChannelWorldu informovali. Seznámit se můžete s podmínkami Globálního grantu EDUCA, který je zaměřen na podporu dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu. V současnosti je sběr žádostí, které reagovali na první výzvu ukončen. Zapojit se nicméně můžete do druhé vlny žádostí nebo dalších programů pro přidělování dotací ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2007 až 2013.

Podrobněji jsme se věnovali také programu ICT a strategické služby, který vám umožní získat prostředky na ICT aktivity jako je tvorba nových ICT/IS řešení a aplikací. Další podporované oblasti jsou aktivity v oblasti strategických služeb (centra sdílených služeb) nebo oblast high-tech. Sem spadá budování center oprav výpočetní techniky, elektroniky atp. Možnost podávat plné žádosti trvá až do poloviny ledna.

Více se můžete o dotačních programech dozvědět také na webových stránkách Czechinvestu nebo ICT Alliance.Komentáře