Akamai: Růst mobilního datového přenosu se během jednoho roku zdvojnásobil

Během dvanácti měsíců, od druhého čtvrtletí 2010 do druhého čtvrtletí 2011, došlo ke zdvojnásobení datových přenosů. Kteří uživatelé brouzdají v mobilu nejvíce?

Akamai: Růst mobilního datového přenosu se během jednoho roku zdvojnásobilRůst mobilního datového provozu se během jednoho roku zdvojnásobil Foto:© Cybrain - Fotolia.comMobilní datový přenos podle Ericssonu i nadále roste a v období od druhého čtvrtletí roku 2010 do druhého čtvrtletí roku 2011 se zdvojnásobil. Uživatelé s moderními, pokročilými přístroji, kteří nejsou omezeni výší útraty za mobilní služby, stále častěji využívají své smartphony pro přístup k internetu.

Tato zjištění vyplývají z nového měření datového přenosu, které bude uveřejněno v rámci zprávy o stavu internetu vypracované organizací Akamai pro Ericsson.

V druhém čtvrtletí roku 2011 došlo k 8% růstu datového provozu, což odráží běžné sezónní výkyvy. Kvalita smartphonů ovlivňuje podle zprávy druh aplikací používaný uživateli a dobu jejich surfování na mobilním internetu.

Ericsson dospěl k závěru, že aktivní uživatel smartphonu vytvoří za den datový přenos o objemu vyšším než 1 MB. Faktory jako např. velikost obrazovky, stáří a cena smartphonu korelují se střední hodnotou objemu datového provozu silněji než druh operačního systému (iPhone - iOS, Android, Symbian apod.).

V Severní Americe pak produkují špičkové smartphony dvakrát více datového provozu než srovnatelné přístroje mobilních operátorů v Asii a Evropě, u kterých bylo provedeno měření.

Nejvíce dat spotřebují přenosy videa

Ericsson dále zjistil, že u nejaktivnějších uživatelů celkový objem dat vytvořený sledováním videa výrazně překračuje data vytvořená ostatními činnostmi. Horních 5 až 10 % uživatelů smartphonů je ochotných strávit sledováním internetového videa až 40 minut denně.  Průměrný uživatel však stráví sledováním internetového videa denně přibližně 30 vteřin.

Z toho plyne, že nejaktivnější uživatelé jsou zdrojem datového provozu a vytvářejí poptávku po prioritních službách.  „Domníváme se proto, že pro mobilní operátory i spotřebitele jsou klíčovým produktem víceúrovňové cenové modely v kombinaci s řízením datového provozu,“ uvedl v tiskovém oznámení Johan Wibergh, ředitel obchodní jednotiky sítě Ericsson.

Uvedená zjištění vycházejí z měření mobilního vysokorychlostního připojení provedeného Ericssonem ve druhém čtvrtletí roku 2011 u čtyř různých mobilních operátorů působících na vyspělých trzích v Evropě, Asii a Severní Americe v sítích 2., 3. a 4. generace (mimo sítě DVB-H, WiFi a mobilní sítě WiMax).

Zdroj: Ericsson
Foto:© Cybrain - Fotolia.comKomentáře