SD Servodata završila akvizici Abakusu a mění název

Distributor komponent a infrastruktury pro podniková řešení SD Servodata, oznámil úspěšné završení téměř dvouletého akvizičního procesu společnosti Abakus – Distribution.

SD Servodata završila akvizici Abakusu a mění názevS platností od 1. 1. 2009 Abakus – Distribution právně zaniká a veškerý její majetek, práva, povinnosti a závazky přechází pod Servodatu. Kromě právních souvislostí se nemění žádný ze stávajících procesů: tým společnosti Abakus – Distribution bude i nadále začleněn do Servodat v podobě obchodní divize Abakus a beze změn bude pokračovat ve své činnosti. Na pozici ředitele obchodní divize Abakus pokračuje Michal Lieb. Od 1. ledna 2009 se zároveň upravuje dosavadní název akciové společnosti SD Servodata na Servodata. Logo společnosti prozatím zůstane beze změny.


Komentáře