Epson spouští program certifikace médií pro Stylus Pro GS6000

Společnost Epson v rámci programu certifikace médií vytváří databázi doporučených médií a optimalizovaných ICC profilů pro tiskárnu Stylus Pro GS6000.Program certifikace médií EpsonPřipravované řešení nabízí uživatelům tiskáren Epson Stylus Pro GS6000 systém „click and go“, který identifikuje doporučené profily, eliminuje potřebu samostatného vytváření vlastních profilů či nutnost opakovaně kontaktovat dodavatele RIP softwaru pokaždé, když dojde ke změně vybraného typu nebo značky média.

Společnost Epson přizvala všechny výrobce médií vhodných k použití s tiskárnou Stylus Pro GS6000, aby si za účelem vytvoření ICC profilů pro každé médium nechali otestovat své materiály. Projekt je realizován ve spolupráci s nezávislou společností Color Concepts, která se zaměřuje na profilování, certifikaci a testování.

Certifkovaná média i profily dostupné z webu

Color Concepts bude tato média testovat pomocí RIP programů vhodných pro použití s tiskárnou Epson Stylus Pro GS6000 a tyto materiály budou na základě výsledků testů společností Epson certifikovány.

Výsledky se následně přetvoří v databázi, do které budou moci zákazníci společnosti Epson nahlížet prostřednictvím webové stránky Epson Color base, aby zde získali informace ke zvoleným médiím. Zároveň si zde budou moci stáhnout doporučené nastavení profilu k použití vybraného média.

Zdroj: EpsonKomentáře