Zyxel Academy Security Training USG Level II.

Zyxel Academy Security Training USG Level II.
Cílem školení je podrobné seznámení posluchače s nejvyšší úrovní managementu zařízení ZyWALL USG tak, aby byl schopen samostatně navrhovat a realizovat nasazení těchto produktů a poskytovat odbornou pomoc.

Agenda:
1. Vytváření logických skupin uživatelů z důvodů bezpečnosti a efektivity (VLAN)
2. Okamžitá obnova provozu sítě v případě náhlého výpadku – HW redundance firewallů a služeb (High Availability)
3. Efektivní autorizace uživatelů v síti – spolupráce s Microsoft Active Directory, LDAP, Radius Server (AAA)
4. Bezpečnost vyšší kategorie aneb když nestačí jen „jméno a heslo“ (Authenex/OTP)
5. Pokročilá konfigurace firewallu přes příkazovou řádku (CLI)
6. Diagnostika – rychlé a efektivní zjištění důvodu nefunčnosti nebo zdroje problémů na síti
7. Závěrečný test


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.

Komentáře