Zákonné normy a nařízení v oblasti SAM a ICT

Zákonné normy a nařízení v oblasti SAM a ICT • Termín a čas konání: -
 • Zákonné normy a nařízení v oblasti SAM a ICT
 • Typ akce: seminář
 • Cena: 4500 Kč bez DPH
 • Pořadatel: DNS
 • Místo konání: DNS, Na Strži 1702/65, Praha 4 (školící místnost SOB)
 • Více informací: http://dns.cz/main.aspx?cls=art&art_id=4386&akce_id=237

Seminář je zaměřen na základní seznámení se s právní problematikou v ICT se specializaci na obor Software Asset Managementu (SAM).

Obsah kurzu:

 • Autorský zákon 121/2000 Sb.
 • Novela Autorského zákona 216/2006 Sb.
 • Zákon o účetnictví 563/1991 Sb. (§32)
 • Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb.
 • Zákon o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb.
 • Zákon o přestupcích 200/1990 Sb. (Hlava 6 AZ)
 • Trestní zákon 140/1961 Sb. (§152)
 • Novela Trestního zákona 40/2009 Sb. (§270)
 • Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 418/2011 Sb.
 • Občanský zákoník 40/1964 Sb.
 • Zákoník práce 262/2006 Sb. (§52 a §55)

Seminář zároveň slouží jako příprava na personální certifikaci ISO/IEC 19770 SAM manažer a ISO/IEC 19770 SAM auditor. Lektor představuje legislativní rámec s ohledem na 12 letou praxi v oboru a reálnými zkušenostmi se zaváděním SAMu v organizacích. Seminář se kromě legislativního náhledu zaobírá postupy policie či správců majetkových práv při sporech ohledně porušení práv duševního vlastnictví a v neposlední řadě je probírána problematika náležitostí nabývacích dokladů k duševnímu vlastnictví. Celý seminář zohledňuje spíše praktičnost využitelnosti získaných informací oproti teoretickému výkladu.

Seznam všech vypsaných seminářů z oblasti SAM a licencování najdete na webu www.dns.cz/sam.


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.

Komentáře