Zákonné normy a nařízení v oblasti SAM a ICT

Zákonné normy a nařízení v oblasti SAM a ICT  • Termín a čas konání: -
  • Zákonné normy a nařízení v oblasti SAM a ICT
  • Typ akce: seminář
  • Cena: 4500 Kč bez DPH
  • Pořadatel: DNS
  • Místo konání: DNS, Na Strži 1702/65, Praha 4 (školící místnost SOB)
  • Více informací: http://dns.cz/main.aspx?cls=art&art_id=4385&akce_id=230

Seminář je zaměřen na základní seznámení se s právní problematikou v ICT se specializaci na obor Software Asset Managementu (SAM).

Seminář zároveň slouží jako příprava na personální certifikaci ISO/IEC 19770 SAM manažer a ISO/IEC 19770 SAM auditor. Lektor představuje legislativní rámec s ohledem na 12 letou praxi v oboru a reálnými zkušenostmi se zaváděním SAM v organizacích.

Seminář se kromě legislativního náhledu zaobírá postupy policie či správců majetkových práv při sporech ohledně porušení práv duševního vlastnictví a v neposlední řadě je probírána problematika náležitostí nabývacích dokladů k duševnímu vlastnictví. Celý seminář zohledňuje spíše praktičnost využitelnosti získaných informací oproti teoretickému výkladu.

Seznam všech vypsaných seminářů z oblasti SAM a licencování najdete na webu www.dns.cz/sam.


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.

Komentáře