Workshop: Jak začít s Extreme Networks

Workshop: Jak začít s Extreme Networks
Agenda

Den 1. Jak začít s Extreme Wireless

 • Základní konfigurace
 • AP Autodiscovery
 • Open SSID
 • Captive portal, Guest Portal
 • Autentizace & Single SSID

Den 2. Jak začít s Extreme Management

 • Základní konfigurace
 • Archivy konfigurací
 • Práce s firmware
 • Profily a práce se Site a s mapami
 • FlexView
 • Bezpečnostní profily
 • Provisioning pomocí skriptování

Den 3. - 4. Jak začít s Extreme Control

 • Základní principy
 • Řízení přístupu nad WiFi
 • Řízení přístupu nad pevnou sítí
 • Captive portál – pro hosty, pro interní zaměstnance
 • Možnosti integrace

Den 5. Jak začít s Extreme Analytics

 • Principy nasazení
 • Nasazení nad Wi-Fi
 • Nasazení nad pevnou sítí

Workshop se bude odehrávat v budově rektorátu ČZU - místnost R006 na adrese Kamýcká 129, 165 21 Praha Suchdol.


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.
Úvodní foto: Veracomp

Komentáře