VUMS webinář: ČDT

VUMS webinář: ČDT
Dovolujeme si Vás pozvat na druhý webinář z podzimní série navazujících na vysílání s tématikou DoS/DDoS. V prvním díle jsme si pověděli o WAF. Pokračování našich online setkání nad problematikou bezpečnosti IT je naplánováno na čtvrtek 24.11.2016 ve spolupráci s ČDT.

Zkušenost s DDoS útoky a o možnostech, jak se jim bránit – to bude nosné téma našeho druhého webináře. Cílem útoků typu odepření služby (Denial of Service, zkráceně DoS), je „zamezení autorizovaného přístupu k systémovým zdrojům nebo zdržení operací a funkcí systému.“ DDoS útoky (Distributed Denial of Service) se rozumí situace, kdy útočník využívá různý počet strojů, aby byl útok úspěšnější a pro oběť obtížněji zastavitelný.

Zodpovíme si otázku, jak se dá DDoS skutečně účelně bránit, a co všechno je nutné pro to udělat. Přednášející Tomáš Havlíček nastíní postup na reálných situacích, s kterými se museli v ČDT vypořádat.

Registrace: pomoci webového formuláře (registrace nutná pro zaslání linku na samotné vysílání)

Poslední díl série je naplánován na 8.12. 2016, kdy se budeme zabývat problematikou SSL.


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.
Úvodní foto: VUMS Datacom

Komentáře