VUMS školení: Ceragon FibeAir IP-20

VUMS školení: Ceragon FibeAir IP-20
Školení je produktově orientované, zaměřené na rodinu mikrovlnných spojů Ceragon FibeAir řady IP-20. Zahrnuje produkty jak pro tradiční placená kmitočtová pásma – full-outdoorové IP20S a IP-20C, dělené IP-20G – tak pro bezlicenční pásmo 70/80GHz – IP-20E.

Cílem školení je poskytnout ucelené informace o produktech a jejich využití. Po absolvování kurzu by účastník měl být schopen:

  • Rozumět obecné problematice mikrovlnných spojů 
  • Rozumět službám poskytovaným prostřednictvím mikrovlnných spojů 
  • Rozpoznat hlavní výhody řady FibeAir IP-20 
  • Nainstalovat a zprovoznit mikrovlnný spoj IP-20 
  • Nakonfigurovat rádiové parametry spoje 
  • Nakonfigurovat služby 
  • Nakonfigurovat vybrané rozšířené funkce 
  • Zálohovat a obnovovat konfiguraci 
  • Upgradovat firmware 
  • Provádět diagnostiku a analýzu problémů 

Školení je vhodné pro pracovníky plánování sítě, správy sítě, dohledu, administrátory, instalační a servisní techniky.
Předpokladem jsou základní znalosti z oboru telekomunikačních technologií, protokolů a služeb. Žádné vlastní školící pomůcky nejsou potřeba.


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.
Úvodní foto: VUMS Datacom

Komentáře