vSphere: What's New (V5.5)

vSphere: What's New (V5.5)
Workshop se věnuje především nový funkcím produktů VMware vCenter Server 5.5 a VMware ESXi 5.5. V rámci školení jsou představeny kroky k aktualizaci prostředí vSphere verze 4.1 na nejnovější.


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.


Úvodní foto: Avnet Technology Solutions

Komentáře