VMware vSphere: Design and Deploy Fast Track [V6]

VMware vSphere: Design and Deploy Fast Track [V6]
Tento kurz s rozšířenou časovou dotací vám dodá znalosti, zkušenosti a možnosti k návrhu a nasazení virtuální infrastruktury založené na VMware vSphere® 6.0. Můžete využít ověřený postup návrhu a nasazení virtualizačního řešení, které je vysoce dostupné, škálovatelné, dobře spravovatelné a bezpečné a které je založeno na doporučeních VMware.

Tento kurz probírá výhody a možná rizika dostupných návrhových alternativ a nabízí informace k vytváření smysluplných rozhodnutí v návrhu.

Během tohoto kurzu si zdokonalíte své návrhové schopnosti během práce na návrhu projektu spolu s kolegy. Taktéž provedete nasazení jednotlivých komponent celého vSphere prostředí.

Tento kurz je založen na produktech VMware ESXi 6.0 a VMware vCenter Server 6.0.


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.Komentáře